VII.02. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 18. 12. 2014 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Složení  slibu členů zastupitelstva ( Ing.Doležel, paní Kalandrová)
2. Zahájení a schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Úprava Volebního řádu pro volby uvolněných členů ZMČ a členů RMČ 
VII.02/4/2600 výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

5. Projekt " Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ Brno, Horníkova 1" – žádost o dotaci 
VII.02/5/2000 výsledek hlasování

Ing.Sehnalová

 

6. Schválení termínů zasedání ZMČ na I.pololetí r. 2015 
VII.02/6/1110 výsledek hlasování Mgr.Štefan

 

7. Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců 

VII.02/7/1110

výsledek hlasování Mgr.Štefan

 

8. Žádost MO MMB o stanovisko zdejších samosprávných orgánů k návrhu využití předkupního práva k pozemku p.č. 789 (a dalším ) – 115 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Líšeň 
VII.02/8/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

9. Žádost MO MMB o stanovisko zdejších samosprávných orgánů k návrhu prodeje/pronájmu části pozemku p.č. 1675/8 o celkové výměře 3340 m2 – ostatní plocha /ostatní komunikace v k.ú. Líšeň, zastavěného stavbou sklepa ,současně s využitím přístupu k rodinnému domu 
VII.02/9/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

10. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje/pronájmu části pozemku p.č. 3676/1 o celkové výměře 3810 m2 – ostatní komunikace, zastavěného po zaměření geometrickým plánem č. 4139-75/2014 se vznikem p.č. 3676/8 – 1 m2 v k.ú. Líšeň rodinným domem Ondráčkova č. 203 
VII.02/10/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 
 
11. Předložení návrhu RMB na vydání územního opatření o stavební uzávěře, která se vydává opatřením obecné povahy pro území vymezené ul. Samoty, Střelnice, Slavomírova , v severní části ohraničené lesem v k.ú. Líšeň, do doby zpracování územní studie Habří 
VII.02/11/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 
 
12. Urgence Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, projednání – zaujetí stanoviska k návrhu schválení „ plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy na k.ú. Líšeň 
VII.02/12/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 
 
13. Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMČ Brno-Líšeň, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, pro rok 2015
VII.02/13/2500 výsledek hlasování Ing.Stehlík
 
 
14. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30.09.2014
VII.02/14/2500 výsledek hlasování Ing.Stehlík
 
 
15. Rozpočtové opatření č. 30,31,32,33
VII.02/15/2500 výsledek hlasování Ing.Stehlík
 
 
16. Rozpočtové opatření č. 34
VII.02/16/2500 výsledek hlasování Ing.Stehlík
 
 
17. Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2015
VII.02/17/2500 výsledek hlasování Ing.Stehlík
 
 
18. Podlimitní významná veřejná zakázka na stavební práce "Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Líšňi II.etapa" - záměr zadání, oznámení předběžných informací, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
VII.02/18/2500 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

19. Interpelace
20. Diskuse
21. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
22. Kontrola usnesení
23. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 8. 12. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: