VII.01. ustavující zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává ustavující veřejné zasedání na den 6. 11. 2014 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Složení slibu členů zastupitelstva
2. Zohlednění dosud platného jednacího řádu ZMČ
3. Schválení programu
4. Volba návrhové komise
5. Určení ověřovatelů zápisu
6. Volba volební komise
7. Podání návrhů kandidátů na volbu starosty, představení kandidátů
8. Volba starosty
9 Předání předsednictví zastupitelstva nově zvolenému starostovi
10. Podání návrhů na obsazení funkce I. místostarosty, představení kandidátů
11. Volba I. místostarosty
12. Podání návrhů na obsazení funkce II. místostarosty, představení kandidátů
13. Volba II. místostarosty
14. Stanovení počtu členů rady
15 Podání návrhů na obsazení funkce členů rady
16 Volba rady
17 Stanovení oblastí působnosti pro uvolněné funkcionáře
18 Zřízení finančního výboru - volba předsedy a členů
19 Zřízení kontrolního výboru - volba předsedy a členů
20. Schválení termínu 2. zasedání ZMČ - návrh 18.12.2014

 

21. Rozpočtové opatření č. 29/2014
VII.1/21/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

22. Odměňování neuvolněným členům ZMČ
VII.1/22/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

23. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jinch podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku
VII.1/23/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

24. Interpelace
25. Diskuse
26. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 27. 10. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: