Územní studie Holzova

Zpátky
Územní studie Holzova

Potřebujeme data. Potřebujeme informace a potřebujeme zkušené odborníky. 

To vše abychom věděli, zda a jak bude vypadat území v budoucnu. Co nám rozvoj přinese? Co vezme? … a zda to Líšeň unese. 

Území za ulicí Holzova je od roku 1994 stavební. Může se tedy stavět. Pro všechny by bylo dobré, aby to mělo pravidla a řád. Proto jsme se obrátili na Odbor územního plánování města Brna a požádali o podrobnější dokumentaci. Jenom tak může samospráva Líšně chránit území a kvalitu bydlení svých občanů.

Požádal jsem, aby magistrát Brna vysoutěžil architekty ke zhodnocení současné situace a navrhl jeho možnou budoucí podobu. Je třeba zhodnotit dopravní zátěž, dostupnost služeb, jaké další nároky vzniknou na školky a školy, kapacitu parkování, kanalizace, sítě… atd.

Vítězná architektonická kancelář oslovila vlastníky nemovitostí na Holzové, kterých se územní studie týká a pozvala je na veřejné jednání. Výstupy se propíšou do studie, kterou magistrát zaeviduje jako plánovací podklad ke stavební činnosti v území. 

V den veřejné debaty přišlo více než 80 občanů. Se zástupci magistrátu Brna a líšeňské radnice byl sál téměř plný. Každý měl možnost vystoupit a hodně z Vás toho využilo. Pan Ing. arch. Petr Brožek se snažil získat co nejvíce informací a představ účastníků debaty, aby je zapracoval do studie.

Upozorňovali jsme, že studie je podkladem pro případné zastavění, ale nikdo za vlastníky stavět nebude. Na veřejných prostranstvích se může město maximálně podílet pozemky, které v lokalitě vlastní, ale největší díl zodpovědnosti, ale i přínosu, mají vlastníci, kteří mají sice stavební pozemky, ale mnoho z nich je za současné situace nezastavitelných, protože nesplňují zákonné podmínky pro výstavbu.

Územní studie nevyřeší za obec a vlastníky pozemků vše. Dokument nepostaví komunikace, kanalizace, sítě ani občanskou vybavenost.

Síla tohoto dokumentu spočívá v odborném pohledu na území za ulicí Holzova.

Smyslem studie je pomoci vyhodnotit a stanovit možnosti, včetně pojmenování rizik a problémů. A navrhne, jak se s nimi na základě odborných zkušeností vypořádat.

Konečná dohoda a nastartování smysluplného rozvoje pevně leží v rukou majitelů pozemků. Bez jejich svobodného rozhodnutí a souhlasu nepostaví téměř nikdo.

Stavíme se k tomu zodpovědně a požádali jsme Brno o zpracování územní studie, neboť je to jeden z mála nástrojů, které má líšeňská samospráva k ochraně území na Holzové k dispozici.

 

Děkuji za účast na debatě Vám všem, kteří jste se zúčastnili a taktéž zástupcům města Brna, v čele s radním pro územní plánování panem RNDr. Filipem Chvátalem, který má velkou zásluhu na uspořádání této debaty (díky). Odbor územního plánování reprezentovala paní Ing. Jana Bartošová, Mgr. Viktor Poledník a Ing. arch. Dušan Novotník. 

 

 

Rozhodně neleníme – území v datech

2000 – Líšeň pořídila Regulační plán zóny Holzova

2005 – Urbanistická studie Dopravní řešení Holzova

2014 – Líšeň žádá Brno o aktualizaci studií

2017 – Líšeň podala podnět k pořízení Územní studie městu Brnu

2021 – Líšeňští zastupitelé obdrželi návrh zadání studie od Brna

2022 – Brno zadalo zpracování (aktualizace) územní studie

2022 – 2.3. – proběhlo vstupní jednání na Odboru města Brna

2022 - 24.3 - debata na Líšeňské radnici

 

 

Břetislav Štefan

 

 

Související články

top Zapojte se do strategického plánu rozvoje Líšně 7. 9. 2023 Život v Líšni Starosta Reportáže a videa o Líšni
Zrušení pošty - Ondráčkova 24. 4. 2023 Starosta Rada Úřad
Plodná veřejná diskuze k parku Houbalova 27. 2. 2023 Starosta Život v Líšni Veřejný prostor a údržba Park Houbalova
Park Houbalova – přijďte nám poradit, jak má park vypadat 2. 1. 2023 Starosta Park Houbalova
Park Houbalova - park podle Vašich představ 12. 9. 2022 Starosta Park Houbalova
Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova 29. 8. 2022 Bydlení Starosta Stavební řízení Životní prostředí
1 2 3 4 5
Poslední úprava: 19. 5. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů