Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Neklež 1 v Brně-Líšni

Zpátky

OPZP_EU

Název projektu:        „Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Neklež 1 v Brně-Líšni“

Celkové náklady:       506 984,- Kč

Výše dotace:               456 286,- Kč

Spolufinancování:      Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP)

Rok realizace projektu: dokončen v roce 2014

O projektu:
Projekt se týkal dostavby a obnovy „Ukázkové přírodní zahrady“ MŠ Brno, Neklež 1a, příspěvkové organizace. Získání certifikátu k zahradní plaketě jsme převzali 8. března 2012.
Cílem projektu bylo „Zachránit přírodu na později“, dostavba a doplnění zatím nesplněných požadavků v prvcích přírodní zahrady a obhospodařování užitkové zahrady. Základní kritéria byla však splněna (nepoužívat pesticidy, používat lehce rozpustná hnojiva a rašelinu k úpravě a obohacení půdy). Dalším cílem bylo doplnění přírodních herních prvků, zachování divokých porostů, rozšíření přirozené louky (výsadba lučních květin a rostlin), využívání dešťové vody, mulčování, vytvoření ovocného koutu výsadbou ovocných stromů a bobulových keřů, vyvýšené bylinkové a zeleninové záhony 0,5 m nad zemí, zelené hnojení.
Vybudování plochy pod vodním světem tak, aby voda nestékala, ale vsakovala se, vytvoření přehledu nerostů s popisem, o jaký kámen se jedná, průřez různými druhy dřevin pro srovnávání tvrdosti, barvy a možnost pozorování letokruhů, obnova laviček na zahradě, které po třicetiletém používání neodpovídaly jak bezpečností, tak vzhledem přírodním prvkům, nové a bezpečné posezení u ohniště, postupná obnova kulatiny zpevňující kaskádovitý terén zahrady, krmítka pro ptáky, domečky pro hmyz, vrbové domečky (nahrazení habrem, který nepotřebuje tolik vláhy jako vrba a je vhodnější v našich podmínkách – vybudování zahrady na navážce, vláhy je opravdu nedostatek), dřevěný tunel…
Potřebnost záměru vyplývalaz již několikaleté spolupráce s ekologickými zařízeními a s členstvím v těchto organizacích: Alcedo, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně, jsme zaregistrováni do sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu. Ekologická výchova se prolíná také naším ŠVP.

Nemůžeme také opomenout potřebnost tohoto záměru pro naše děti, které žijí povětšinou v panelové zástavbě a divoká příroda z jejího okolí mizí.

Fotodokumentace
(fotografie Jiřího Prodělala)

 

Fotogalerie

Související články

Projekt zvýšení kvality vzdělávání Novolíšeňská, škola bez překážek 6. 4. 2020 Projekty z dotací
Systémová úprava vegetace pro MČ Brno-Líšeň (lokality: 1,2,3,4,6,7,8,9) 7. 12. 2017 Projekty z dotací
Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy SEDMIKRÁSKA 1 v Brně-Líšni 12. 2. 2016 Projekty z dotací
Živá příroda, MŠ Šimáčkova 10. 2. 2016 Projekty z dotací
Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy ZŠ a MŠ Horníkova 1 10. 2. 2016 Projekty z dotací
Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 10. 9. 2015 Projekty z dotací
Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni 15. 7. 2015 Projekty z dotací
Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně-Líšni 15. 7. 2015 Projekty z dotací
1 2
Poslední úprava: 17. 3. 2015.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů