Systémová úprava zeleně v Brně-Líšni

Zpátky

„Systémová úprava zeleně v Brně-Líšni“ je projekt, který právě probíhá v MČ Brno-Líšeň. Jeho cílem je především: 

podpořit stávající kvalitní výsadby na lokalitě a zajistit jejich co možná nejdelší setrvání na daném území, čímž bude výrazně podpořena jeho ekologická stabilita;
zajistit funkční propojení sídelní zeleně s navazující vegetací volné krajiny;
podpořit zkvalitnění a částečné rozšíření druhové skladby dřevin ve prospěch druhů blízkých přirozené skladbě vegetace na přirozeném území;
zvýšení izolační, protierozní a ekologické funkce vegetace a minima-lizování nevhodných a agresivně plevelných druhů dřevin.
Výše zmíněný projekt je koncipován do 2 etap. V současné době vrcholí práce na I. etapě „Systémové úpravy zeleně v Brně-Líšni“, která se dotýká ulic Rotreklova, Konradova, Jírova, Bednaříkova, Hochmanova, Molákova, Svánovského, Breicetlova, Kosíkova, Puchýřova, Popelákova a Za Klášterem.
Zde již proběhly prakticky veškeré sadovnické práce při nichž byly vysazeny do lokality nové stromy, keře a popínavé rostliny. Byly ukonče-ny asanační práce a práce spojené se zdravotními prořezy. Do lokality se ještě počítá s drobnějšími dosadbami dřevin na základě požadavků a přání obyvatel. Jednotlivé dosadby nejsou zahrnuty do projektu „Systémová úprava zeleně v Brně-Líšni“. Nyní budou po dobu 3 let probíhat na dřevinách intenzivní udržovací práce, jež jsou součástí projektu tak, aby se dřeviny v co největší míře v oblasti uchytily. K udržovacím pracem patří především výchovné řezy, hnojení a pravidelné zálivky. V současné době je v běhu II. etapa. V ulicích Michalova, Ševelova, Koutného, Hubrova, Hájkova, Bartákova, Goldova, J. Faimonové, dále pak Horníkova, Elplova, Zikova, Synkova, Podruhova, Masarova a Houbalova proběhly asanace dřevin a zdravotní prořezy. Od podzimu 2018 do jara 2019 budou probíhat za vhodných klimatických podmínek dosadby dřevin, keřů a popínavých rostlin. Jakmile budou veškeré výsadby ukončeny, bude i zde uplatněna následná tříletá intenzivní péče.
Celkem bude v  Líšni vysazeno 1.047 ks stromů, 6.395 ks keřů a 173 ks popínavých dřevin, dále je navrženo ke zdravotnímu prořezu 1.608 ks listnatých stromů a k asanaci je určeno 285 ks solitérních dřevin.
 
Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská
Na jaře roku 2018 proběhla organizační schůzka zástupců radnice MČ Brno-Líšeň se zaměstnanci Veřejné zeleně města Brna p.o. a představiteli realizační firmy k projektu řízeného z úrovně Magistrátu města Brna „Výsadba izolační zeleně Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská“. Setkání si kladlo za cíl zlepšit dohled a péči o stávající zeleň a dosadit nové keře a stromy za uhynulé kusy. Byla přímo v terénu zkontrolována celá výsadba, která je realizována od ulice Bednaříkova, Molákova přes ulici Jedovnickou, Podruhovu a zakončena je na ulici Vlkova. Realizační firma se zavázala nahradit letos na jaře uhynulé kusy keřových porostů a do podzimu 2018 dosadit nové stro-my za uhynulé kusy.
Miloš Freiberg, II. místostarosta

Související články

Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Starosta Život v Líšni O Líšni LN-Zprávy z radnice
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova 13. 3. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem 20. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s. 19. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zimní údržba komunikací 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 29. 5. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů