Poplatky za komunální odpad v roce 2016

Zpátky
Poplatky za komunální odpad v roce 2016

(tisková zpráva)

 

 

Místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

Jak jsme již informovali v předchozím čísle, rok 2016 přinese v oblasti placení místní daně za komunální odpad mnoho změn. Ve stručné rekapitulaci se jedná – o zavedení nové úlevy pro děti do tří let věku a seniory od 70 let věku (500 Kč)

– o zavedení nových osvobození od poplatku pro osoby umístěné v zákonem specifikovaných zařízeních (současně zůstávají zachována dosavadní osvobození)
– o opětovné osvobození všech vlastníků z titulu vlastnictví staveb k rekreaci bez ohledu na jejich místo trvalého pobytu
– o přenos nedoplatku z nezletilce na zákonného zástupce (případně z osoby omezené ve svéprávnosti na opatrovníka)
– o rozšíření ohlašovací povinnosti daňových subjektů spojených s osvobozením

Základní sazba poplatku zůstává i letos 670 Kč, při bezhotovostní platbě se i nadále uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, mění se však číslo účtu správce daně, které je: 111 220 022/0800.

Specifická problematika se týká cizinců pobývajících přechodně v Brně po dobu delší 3 měsíců. V této souvislosti nutno upozornit na ohlašovací povinnost těchto cizinců, jejíž nedodržení lze sankcionovat. Rovněž pronajímateli bytu (ubytovateli) zákon o pobytu cizinců stanovuje povinnost oznámit policii ubytování cizince, jakož i vést domovní knihu. Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.

Správce daně apeluje na všechny dotčené osoby, aby řádně plnili své povinnosti jak peněžité, tak nepeněžité povahy, a to včetně cizinců, kteří se na území Brna zdržují za účelem studia, zaměstnání, z osobního rozhodnutí po dobu delší než tři měsíce. Primárním cílem není sankcionovat poplatníky, ale zjistit a stanovit na základě nezbytné součinnosti s poplatníkem správnou výši místního poplatku a zabezpečit jeho úhradu, jak ukládá správci daně daňový řád. Zásada dobrého hospodaření může být naplněna jedině zpoplatněním všech povinných osob.

Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33.
 

Další informace a podrobnosti, možnost zaregistrovat email adresu a odebírat informace o poplatku, včetně formulářů ke splnění ohlašovací povinnosti najdete na www.brno.cz/odpady.

Související články

Umístění kontejnerů na bioodpad 2024 19. 2. 2024 Život v Líšni Životní prostředí Odpady
Likvidace černých skládek stojí Líšeň nemalé peníze 29. 11. 2023 I. místostarosta Život v Líšni Odpady Reportáže a videa o Líšni
Umístění kontejnerů na bioodpad 2023 2. 11. 2023 Život v Líšni Životní prostředí Odpady
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Prodej dotovaných kompostérů v roce 2016 19. 9. 2016 Odpady
Kontejnery na tříděný odpad 18. 1. 2016 Odpady
Třídění bioodpadů 27. 4. 2015 Odpady
1 2
Poslední úprava: 4. 1. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: