Park Houbalova - výsledek ankety

Zpátky
Park Houbalova - výsledek ankety

Vážení Líšňáci,

území mezi ZŠ Masarova a tramvajovou smyčkou na Novolíšeňské nese pracovní název Park Houbalova. Z našeho pohledu je toto území dosud zanedbané a nekoncepčně řešené.

Území jsme připraveni zrevitalizovat za aktivní účasti občanů Líšně, kteří park pozorují, využívají nebo kolem něj denně chodí a bydlí v jeho okolí. Městská část si dala za cíl, že se nebude jednat o stavební území, ale o zeleň a nezastavitelnou plochu. K tématu vyšel Líšeňský speciál, který shrnuje základní fakta z pohledu odborníků, ale i laické veřejnosti, historii tohoto území a jsou zde nastíněny možnosti rozvoje a prostor pro vyjádření občanů.

Líšeňský speciál kontaktoval občany, aby formou ankety vybrali řešení revitalizace, které by v území preferovali. Jednoznačným výsledkem zpracované ankety, řádně notářsky ověřeným, byla revitalizace Parku Houbalova v komponované území dle ideového záměru a návrhů, které v listopadu 2019 představili architekti Markéta Zajíčková a Michal Pôbiš v sále líšeňské radnice zastupitelům městské části i veřejnosti.

Několikaletá snaha menší sousedské komunity sdružené kolem Lukáše Sejkory o alternativní řešení území a jeho předání pod sousedskou správu se setkala s nižší podporou. Celkový poměr hlasů v procentech byl 77 ku 23. Svůj názor v anketě vyjádřilo 378 občanů z nejbližšího okolí.

Území má zatím složitou majetkovou situaci, ale v zásadě je vlastníkem největší části město Brno, které o něj pečuje částečně prostřednictvím naší městské části. O svěření celého území do správy jsme požádali a snad se nám podaří stát se v nejbližší době jeho řádným správcem.

Připravujeme proto finanční prostředky a ideovou, projektovou i realizační dokumentaci pro jeho revitalizaci.

Líšeň snad v nejbližších měsících získá lokalitu od města Brna pod svou správu

Ideový záměr využití území zpracovaný architekty, který v protikladu k nahodilému a laickému využití území zadala a připravuje naše městská část, byl představen veřejnosti více než před rokem. Kvůli pandemii bylo úsilí líšeňské radnice na určitý čas pozastaveno. Mezi tím se ale postupně daří řešit pozemkové nejasnosti. Například majetkově scelovat pozemky. Město Brno zahájilo s podporou Líšně právní úkony k získání posledního pozemku v území. Městská část požádala o svěření předmětných pozemků na jaře 2019.

Líšeňská radnice má také již zpracován odborný posudek na dřeviny v území, aby byl znám jejich zdravotní stav a perspektivnost. Bohužel posudek končí nelichotivým výrokem. Podle odborníků nemá provedená výsadba koncepci a je nedobrou vizitkou všech zúčastněných.

I z tohoto důvodu připravujeme podklady pro proměnu parku v území komponované, s odbornou koncepcí i s odbornou realizací a budoucí odbornou péčí.

Celková proměna prostranství je ale během na dlouhou trať. Zatím se vlastně teprve připravujeme na start. Již nyní víme. Že nás čeká celá řada překážek. Za všechny můžeme jmenovat například to, že území je ze čtyřiceti procent ve stavebních plochách, tedy zastavitelné. Omezující je také vedení velmi vysokého napětí, včetně jeho ochranného pásma.

V novém parku bude dostatek zeleně, hřiště pro děti, kavárna a další relaxační plochy

V ideovém projektu je Park Houbalova rozdělen do několika zón, které nesou různé funkce. Od těch pro aktivní trávení času, jako jsou přírodní hřiště a kavárna, přes relaxační plochy ve stínu vysokokmenného sadu a odpočinkové louky, až po plochy komunitních zahrádek.

Prvkem, který by měl být pojítkem celého prostoru, je voda. Ta se zde bude vyskytovat jak v podobě tůní a rybníčků, tak i jako potok, protékající severní částí plochy. Celý park by tak zároveň sloužil jako velká houba, zadržující a postupně uvolňující dešťovou vodu z panelových domů na ulici Houbalova a z přilehlých komunikací.

Řešení líšeňské radnice nekopíruje vlastnosti nedávno upravené Rokle. Počítá se zachováním větší intimity a diskrétnosti v území v protikladu k otevřenosti Rokle. Zároveň je však nutné zajištění bezpečnosti a potlačení a prevence negativních jevů, především vandalství a rušení nočního klidu. Naší ambicí je i propojení sídliště bezpečnou cestou pro pěší a napojení území Parku Houbalova pomocí stezky vedoucí po tramvajovém náspu k Havaně a zde připojení stezky na systém cest a chodníků bez automobilové dopravy.

Současně chce líšeňská radnice vybudovat chybějící chodník spojující bytový dům Sedláčkova se ZŠ Masarova. Zvýšila by se tak bezpečnost chodců, neboť dle Policie ČR nelze v těchto místech zřídit další přechod a přecházení zde tedy není bezpečné. V tomto případě však bude záležet na postoji vlastníků částí pozemků nutných pro vybudování nového chodníku.

Neopominutelnou součástí každého projektu je samozřejmě i následná udržitelnost. V daném případě tedy budoucí údržba parku. A to je vždy úkol z nejtěžších. Je-li těžké něco vybudovat, je mnohem těžší to udržovat na potřebné úrovni, v potřebné kvalitě a zejména v čistotě.

Našim zájmem je odpovědně připravit budoucnost parku, aby byl krásným místem setkávání a odpočinku nás všech.

Váš starosta
Mgr. Břetislav Štefan

Související články

Projekt Parku Houbalova byl oceněn jako chytré řešení 19. 12. 2023 Život v Líšni Starosta Park Houbalova Reportáže a videa o Líšni
Plodná veřejná diskuze k parku Houbalova 27. 2. 2023 Veřejný prostor a údržba Starosta Život v Líšni Park Houbalova
Nový Jedlý park na ulici Houbalova 3. 2. 2023 Park Houbalova Reportáže a videa o Líšni
Park Houbalova – přijďte nám poradit, jak má park vypadat 2. 1. 2023 Starosta Park Houbalova
Park Houbalova - projektová dokumentace 7. 12. 2022 Park Houbalova
Park Houbalova - park podle Vašich představ 12. 9. 2022 Starosta Park Houbalova
Park Houbalova – zase o kousek blíž… 11. 2. 2022 Starosta Park Houbalova
Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
1 2
Poslední úprava: 20. 9. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů