Nový vzhled Líšeňských novin

Zpátky
Nový vzhled Líšeňských novin


Cílem nové podoby Líšeňských novin bylo dát jim novou modernější a přehlednější  tvář, se standardizací rubrik ať už umístěním nebo rozsahem a tím, jak věříme zvýšit Váš čtenářský zájem a všeobecnou oblibu. Nový vzdušnější vzhled sice pojme jen cca 80-90% původního obsahu, ale všichni věříme, že o to bude čitelnělší a přehlednější. Komise Líšeňských novin se zasadila o to, aby bylo navrženo několik grafických variant, s cílem se barevně nejvíce držet barev obsažených ve znaku naší městské části. Následně byl náš záměr včetně vizuálu předložen Radě městské části, která v minulém měsíci tento upgrade schválila.

Změna vzhledu není pro naše noviny ničím novým. Jen z dochovalých čísel, které vyšly někdy v období 1929 až 1933 se toto událo hned čtyřikrát jen co se loga úvodní strany týká, dále máme jedno číslo, které celé vytištěno červeným písmem, jedno číslo, které bylo na červeném velmi jemném papíře a dále se za toto období změnila několikrát i velikost celého listu. První Reklamfilm měl 15,5cm x 23cm, několik výtisků bylo o velikosti 28,5cm x 38cm a početně nejčastější je formát cca 23,5cm x 31cm, což je o něco větši velikost než náš aktuální rozměr A4.

Znovuvzkříšené noviny, se začaly vydávat od roku 1991, kdy byly hned čtvrté v pořádí mezi  registrovanými periodiky brněnských městských částí. Pokud na přiložené fotografie zaměříte své bystré pozorovatelské oko, jistě Vám neunikne, že až do červnového čísla byly více-méně zachovány typové litery v názvu. První čísla byla nejprve bez dalšího doprvodného obrázku v názvu. Písmena byla později doplněna  fragmentem vinné révy a toto logo bez výrazných změn vydrželo až doposud.

Nicméně vizuál novodobých novin doznal  za dobu své existence i dalších jistých úprav. Ty se týkaly zejména kvality papíru, v roce 199_ černá tiskařská barva byla doplněna dnes již typickou zelenou a od prázdninového čísla v roce 2013 máme možnost noviny číst v plně barevné verzi. V průběhu všech let  dochazí k úpravě v členění, rozsahu a obsahu článků celého čísla. Od roku 2005 je možnost si noviny přečíst i zpětně v elektronické podobě na webových stránkách městské části.

Nová a moderní grafika dodá dobrý vzhled, základ však musí tvořit i kvalitní texty a fotografie v určité aspoň minimální velikosti. Abychom našim přispěvatelům v tomto směru co nejvíce pomohli vytvořit dobrý článek a přitom jednoznačně zdělit naše požadavky, vytvořili jsme přehledný Manuál pro přispěvatele, kde je vše vysvětleno. Tento je možné nálézt na webových stránkách městské části www.brno-lisen.cz .

Věříme, že s Líšeňskými novinami  v „novém kabátě“ budete spokojeni.

Petra Švehlová a Komise Líšeňských novin

Související články

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2. 1. 2023 Samospráva Život v Líšni Aktuality
Silvestrovský pochod 24. 12. 2022 Spolky a sdružení Život v Líšni
Teplárny Brno: Jak na rozúčtování nákladů za teplo? Nájemníci musí táhnout za jeden provaz 12. 12. 2022 Bydlení Život v Líšni
Líšeňské noviny rok 2022 5. 12. 2022 Líšeňské noviny
Líšeňská Akademia slaví třicet let 28. 11. 2022 Život v Líšni Školství v Líšni ZŠ Akademia
Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin 14. 11. 2022 Bezpečnost Život v Líšni
Vodní hřiště v Líšni 7. 11. 2022 Život v Líšni
Aktuality II. místostarosty 31. 10. 2022 Život v Líšni Propagace Líšně II. místostarostka
1 2 3 4 8 11 14
Poslední úprava: 1. 7. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů