Novoroční bilancování 2. místostarosty

Zpátky
Novoroční bilancování 2. místostarosty

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,

na přelomu roku je tu opět příležitost pro zhodnocení roku minulého a představení plánů do toho příštího. I když byl v mnoha ohledech velmi komplikovaný, podařilo se nám v loňském roce posunout dopředu hodně významných projektů, na kterých pracuji v rámci svojí gesce, tedy v oblasti veřejného prostoru a životního prostředí, dopravy, bezpečnosti a médií. Jsme v polovině volebního období, a proto jsem rád, že mnoho našich priorit se podařilo nastartovat, připravit anebo i realizovat a další jsou na dobré cestě.

Náměstí Karla IV. už letos vykročí novým směrem

Po mnoha letech, spíše desetiletích, diskusí a příprav se nám v červnu podařilo schválit zadání a vyhlásit architektonickou soutěž na novou podobu náměstí Karla IV. Soutěž je dvoukolová a termín pro podávání návrhů v prvním kole uběhl v říjnu. V listopadu se pak sešla odborná porota a vybrala nejlepší návrhy do druhého kola, které jejich předkladatelé musí detailně dopracovat a zohlednit i připomínky poroty. Aby nemohlo dojít k ovlivnění soutěže, není možné mezi oběma koly zveřejňovat jakékoliv bližší informace. Termín pro 2. kolo je 1. březen 2021, pak se porota sejde k finálnímu hodnocení a následně budou výsledky vyhlášeny. Soutěž by nám měla dát jasnou vizi, jak náměstí a přilehlé prostory rozvíjet, a odborného partnera, který to s námi bude řešit. Peníze na zpracování projektu máme odsouhlasené v rozpočtu, a tak se do toho můžeme hned pustit. K tomu však musíme překonat i další překážky: prosadit změnu územního plánu, vyřešit vlastnické vztahy a samozřejmě zajistit financování samotné realizace. Cesta k novému náměstí by tak měla být velkým úkolem politické reprezentace nejen v tomto, ale i v následujících volebních obdobích. Věřím však, že hlavní je vykročit jasným směrem.

Modernizovaná zahrada Dělňáku bude od léta sloužit veřejnosti

Připravili jsme projekt, získali finanční podporu města a zahájili rekonstrukci areálu okolo líšeňského Dělňáku. Po zimě by měly být dokončeny stavební práce a následovat bude úprava zeleně, nové dětské hřiště a další mobiliář. Doufám, že v létě už bude nová zahrada sloužit veřejnosti. A pokud se najde šikovný zájemce, mohla by tu fungovat i kavárna.

Budujeme nová dětská hřiště a opravujeme ta stávající

Loni jsme také vybudovali nová dětská hřiště mezi Elplovou a Synkovou, na Strnadově, Štefáčkově, Zikově a rozšířili hřiště pod Popelákovou. Na Strnadově a Štefáčkově si rodiče přáli ještě doplnit více houpaček, a ty jsou už také na místě. V příštím roce budeme v této činnosti pokračovat. Na základě revizí prováděných pravidelně začátkem roku se pustíme do oprav těch nejpotřebnějších v závislosti na finančních možnostech. Jednáme také o vybudování malého hřiště v Mariánském údolí na soukromých pozemcích.

Rekonstrukce Parku Trnkova se blíží dokončení

Další práce proběhly v parku na Trnkově. Byly instalovány podzemní kontejnery a proveden prořez stromů. Nyní řešíme poslední složitější akci v rámci celého projektu, kterou je vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu u základní umělecké školy a závlahy. Požádali jsme o evropskou dotaci a čekáme na její vyřízení. Také bychom rádi opravili boží muku, aby byla rekonstrukce parku kompletní. Proto jednáme s městem Brnem, které ji má ve svém majetku a správě.

Díky fotovoltaice ušetříme okolo milionu korun ročně

Jako jednu z priorit beru ochranu životního prostředí a snažím se ji zohledňovat v různých oblastech správy obce. Nejedná se jen o údržbu zeleně nebo nakládání s vodou. Městská část může přispět i v oblasti energetiky, kde jsou moderní přístupy nejen ekologické, ale hlavně velmi ekonomické. Proto připravujeme první čtyři projekty pro fotovoltaiku na střechách největších budov ve správě MČ, které splňují přísné podmínky financování z EU fondů. V únoru plánujeme podat žádost o dotaci a pokud vše půjde dobře, mohli bychom ještě letos postavit vlastní elektrárny na budovách polikliniky a ZŠ Horníkova, Masarova a Novolíšeňská. V celkovém součtu bychom s nimi na elektřině měli ušetřit okolo 1 milionu korun ročně, které by školy a MČ mohly využít jinde.

V ulici Vlkova by mohl vyrůst parkovací dům

V oblasti dopravy považuji za největší problém parkování, kde se některé části Líšně potýkají s jeho kritickým nedostatkem. Přitom aut stále přibývá a musíme zohledňovat i další vlivy, jako je zavedení rezidentního parkování v centru města, úbytek některých ploch pro parkování místních (P+R U Zetoru, Billa Sedláčkova) anebo nové vodorovné značení, které musí respektovat přísnější normy. Proto se snažíme maximálně urychlit realizaci projektů, jako je rekonstrukce Synkovy okolo mateřské školy a Strnadovy, na které jsme získali i finanční podporu z rozpočtu města, avšak stále čekáme na stavební povolení. Ve spodní části sídliště hledáme řešení formou výstavby parkovacího domu při ulici Vlkova. Nechali jsme zpracovat analýzu a variantní řešení, které brzy představíme obyvatelům této části formou dotazníku.

Dočkáme se rekonstrukcí mnoha ulic a nových přechodů pro chodce

Rádi bychom brzy také dosáhli několika významných rekonstrukcí líšeňských ulic z úrovně města, které budou realizovat Brněnské komunikace a.s. V nejbližší době se plánuje oprava povrchů na Bednaříkově, části Molákovy a následně Hochmanovy. Dále by se měla dělat Houbalova, kde by měl vzniknout i druhý chodník od Sedláčkovy k ZŠ Masarova. Připraveny jsou i projekty pro nové přechody u zastávky MHD Elplova přes Podruhovu a Obecká přes Šimáčkovu. V rámci šetření a krácení rozpočtů městským firmám ovšem není jasné, kdy se na tyto projekty dostane. Naopak Ondráčkova, která už běží, by mohla být hotova do konce roku, nejpozději v první polovině roku 2022.

Odstartuje kamerový systém i nový web radnice

V oblasti bezpečnosti pokračuje příprava městského kamerového dohledového systému (MKDS). Během loňska se podařilo připravit projekt a máme příslib, že v tomto roce město poskytne prostředky na první etapu systému, která zahrnuje páteřní infrastrukturu a šest kamerových bodů. Věřím tedy, že se to podaří a letos se Líšeň k MKDS připojí.

Plníme náš program i ve věci modernizace radničních médií. V létě jsme nahradili starý design a strukturu Líšeňských novin moderním. Na podzim jsme spustili novou službu Mobilní rozhlas. A do konce zimy představíme i novou podobu radničních internetových stránek. Příští rok snad dotáhneme i projekt nové elektronické desky, kde jsme však závislí na vyřízení žádosti o dotaci městem Brnem.

Pomáháme nejen podnikatelům překonat pandemii

I když se nám loni dařilo postupovat vpřed s hlavními projekty téměř podle plánu, s výhledem do budoucna zůstávám pokorný. I městská část velmi silně vnímá celospolečenskou situaci v souvislosti s pandemií covid-19. Už v příštím roce musíme počítat s krácením příjmů rozpočtu a výhled do dalších let je nejistý. Bez ohledu na finance se však snažíme pomáhat těm nejpostiženějším tam, kde jako městská část můžeme něco udělat. Během první vlny jsme odpustili část nájemného v našich nemovitostech a druhou vlnu stále vyhodnocujeme. Odpustili jsme také některé místní poplatky podnikatelům za celý rok a natrvalo snížili například poplatek za restaurační zahrádky, abychom v příštích letech podpořili sektor gastronomie. Nabídli jsme slevu na inzerci v našich novinách. A zavedli spoustu dalších podpůrných opatření, které řešili koaliční partneři. Nejdůležitější totiž je, abychom tuto krizi všichni přečkali s co nejmenšími šrámy a zase se mohli dívat do budoucnosti s optimismem.

Přeji vám všem v novém roce hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Martin Příborský, II. místostarosta

Související články

Podchod u ZŠ Novolíšeňská v novém kabátě 22. 7. 2024 II. místostarostka Život v Líšni Samospráva
Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Bydlení II. místostarostka Život v Líšni
Pojďme společně posunout vzájemnou komunikaci ještě o kousek dál 8. 4. 2024 Propagace Líšně II. místostarostka Život v Líšni
Oslava 40. narozenin MŠ Neklež 19. 3. 2024 II. místostarostka Reportáže a videa o Líšni
1 2 3 4 6 9 11
Poslední úprava: 3. 1. 2021.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů