Letní měsíce byly ve znamení  škol

Zpátky
Letní měsíce byly ve znamení  škol

Prázdniny již skončily, děti a žáci opět nastoupili do škol ( uzávěrka tohoto čísla Líšeňských novin byla 15.8.2020 ) a  dohánějí vše, co možná ve zvláštním minulém školním roce zameškali. Školy v červenci a srpnu  ale nezůstaly opuštěné, v mnohých probíhaly různé práce  jejichž provádění je v průběhu školního roku obtížné .

Například ukončení stavebních prací na Základní škole Horníkova sice proběhlo již v měsíci květnu, ale hned  na začátku prázdnin proběhlo výběrové řízení na dodavatele vybavení. V září se žáci některých tříd usadí do nových lavic, třídy budou vybaveny nejen novým nábytkem ale i ICT technikou a počítači. V areálu školy bude v září otevřeno nové workoutové hřiště, které doplní nabídku možnosti sportovního vyžití v areálu školy.

Nové, tentokrát dětské hřiště, je vybudované v prostoru zahrady ZŠ na ulici Pohankova.  Krásné keramické totemy, které jsou součástí zahrady s majestátními stromy, doplnily houpačky a prolézačky. 

ZŠ Holzova má nový střešní plášť, který nahradil provizorní zakrytí střechy. Mnozí z Vás si určitě pamatují, že minutu trvající větrný vír vloni strhl a odnesl plechovou krytinu a způsobil škodu ve výši přes 2 miliony korun.  Stavební práce probíhaly ze strany školního dvora, takže tato akce zůstala vzhledem ke sklonu střechy zvědavým zrakům „ utajena“. Nová střecha by vzhledem k správnému způsobu kotvení krytiny měla vydržet všechny další živelné události, které díky klimatickým změnám určitě přijdou. 

V září již také bude předána k užívání zrekonstruovaná školní kuchyně v Mateřské škole Synkova.  Proběhly zde stavební práce (například nové dlažby, obklady, elektroinstalace, osvětlení) a současně byla modernizována technologie kuchyně. Paní kuchařky dostaly konvektomat, nový kotel a spoustu dalšího gastrozařízení. Kuchyně bude umožňovat lepší a zdravější vaření, které je zejména pro dětský organizmus určitě zapotřebí.

Ředitelé MŠ Puchýřova, Synkova a Horníkova také uspěli s žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Příroda na dosah".  Paní ředitelka Benešová z MŠ Puchýřova již začala s realizací projektu na školní zahradě, další školy budou následovat. Městská část tyto projekty předfinancuje a také spolufinancuje.

 V letošním roce měla začít modernizace Mateřské školy Michalova. Rada města Brna schválila vloni změnu kompetencí a financování, projektová dokumentace je nyní pořizována z úrovně investičního oddělení MMB. V srpnu byla vybrána projekční kancelář a doufejme, že v příštím roce  bude hotový projekt a začnou stavební práce. Požadovala jsem prověření možnosti zelené střechy, doufám, že klimatické  podmínky a statické posouzení  ji umožní.  Kvalitně provedená zelená střecha je bezúdržbová a určitě by pohled z vyšších pater bytových domů získal na atraktivitě. V případě, že by zelená střecha byla realizována s úspěchem, určitě by mohly následovat další a Líšeň by se zařadila mezi městské části a města , která aktivně podporují a realizují tento světový stavební trend vedoucí k zmírnění dopadů klimatické nouze.

Závěrem chci všem dětem, žákům , učitelům, pracovníkům škol a samozřejmě také všem Vám, líšeňským občanům  popřát  pevné zdraví.

Iva Kremitovská, I. místostarostka

Související články

Setkání Líšeňských jubilantů 2021 28. 3. 2021 I. místostarostka Senioři
Rekonstrukce elektroinstalace ZUŠ Antonína Doležela 28. 2. 2021 Kultura I. místostarostka Děti a rodina
Nastává čas adventní i doba schvalování rozpočtu města 1. 12. 2020 I. místostarostka
Život na radnici COVID19 nezastavil…. 1. 11. 2020 I. místostarostka Školství
Regenerace a modernizace polikliniky Horníkova pokračuje 1. 10. 2020 Zdravotnictví I. místostarostka
Nová Kotlanka – plány na její rekonstrukci 23. 3. 2020 I. místostarostka Projekty MČ Nová Kotlanka
Investice do škol i zdravotnictví 23. 1. 2020 I. místostarostka Zdravotnictví
1 2
Poslední úprava: 10. 9. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: