Jak dál zodpovědně spravovat líšeňský majetek?

Zpátky
Jak dál zodpovědně spravovat líšeňský majetek?

Správa majetku Líšeň (dál už jen SML) je líšeňská příspěvková organizace. Od prosince 2018 má na starost jenom správu nebytových prostor svěřených naší městské části. 

Podle zřizovací listiny schválené zastupitelstvem má v jejím čele stát ředitel, vzešlý z výběrového řízení. Ve skutečnosti SML už třetím rokem jako řídí pan starosta, který se netají tím, že organizaci považuje za zbytečnou. 

Tohle řešení se Sousedům z Líšně zdá nešťastné a nedůstojné.

Možná je SML opravdu zbytečná a celou agendu může stejně účelně vykonávat Úřad městské části. Potom je ale správné řešení situaci přímo pojmenovat – a pokud organizace už nemá náplň a smysl, z vůle zastupitelstva ji zrušit.

A třeba to tak není a SML může občanům Líšně dál dobře sloužit.  Pak je nutné určit její přínosy, navrhnout plán její další činnosti a rozvoje a potom se tomuto rozvoji věnovat naplno, ne jen jako koníčku k zodpovědné práci starosty.

Musíme zdůraznit, že naším cílem není prosadit ani jedno z nastíněných řešení – právě proto, že k zodpovědnému rozhodnutí nemáme dost informací. S předstihem jsme proto vyzvali kolegy zastupitele a zastupitelky ke zvážení všech podkladů a k diskuzi, která by proběhla na dubnovém zasedání zastupitelstva.

O poskytnutí podkladů jsme požádali pana starostu (a současně ředitele SML) a paní místostarostku. Většina z nás zaznamenala, že na schůzi Rady městské části 11. listopadu loňského roku pan starosta předložil návrh na převod agendy Správy majetku Líšeň na Úřad městské části. Materiál byl potom na žádost paní místostarostky stažený z jednání.

Když pan starosta zveřejní svoji zprávu a svoje argumenty (tedy argumenty pro zrušení organizace, kterou sám vede!) a paní místostarostka svoje argumenty (tedy důvody pro zachování SML), bude to výborný výchozí bod debaty. 

Ať už diskuze dopadne jakkoliv, jejím kladem bude už to, že jsme se jako zastupitelé a zastupitelky k problému postavili čelem a postupovali s ohledem na co největší přínos pro naši městkou část. Líšeň si zaslouží, abychom její majetek spravovali zodpovědně a uvážlivě.

Dalibor Levíček, zastupitel za Sousedy z Líšně

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 1. 3. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů