Doprava

  • Líšní prochází pouze krajská silnice II. třídy č. 373 z Řípské ulice do Ochozu, a to po ulici Jedovnická.

  • Ostatní silniční komunikace spadají do kategorie místních komunikací. Běžnou správu a údržbu těchto komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. Mezi hlavní obslužné tahy patří ulice Trnkova, Drčkova, Mifkova, Novolíšeňská, Belcrediho, Holzova a Ondráčkova. 

  • Veřejná doprava je v Líšni zajištěna integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje (IDS JMK) s městskou hromadnou dopravou zajištěnou Dopravním podnikem města Brna (DPMB). Do Líšně zajíždí tramvajová, trolejbusová a autobusová (městská denní a noční a regionální) doprava.

  • Líšeň je obsloužena tramvají č. 8, která má konečnou na ulici Mifkova v blízkosti náměstí Karla IV. a přes Novolíšeňskou vede přes Hlavní nádraží a přes nově vybudovaný tunel až do Fakultní nemocnice Bohunice.

  • Trolejbusové linky v Líšni jsou č. 25 a 26, které byly ale z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let v Líšni přerušeny. Pro obsluhu Vinohrad a Líšně byla proto zavedena trolejbusová linka 27.

  • Autobusový subsystém plní na území města Brna funkci doplňkové dopravy k dopravě páteřní, která je reprezentována dopravou tramvajovou a částečně i trolejbusovou. Líšeň obsluhují denní autobusové linky 55, 58, 78.

  • Denní linky MHD doplňují v Líšni také regionální autobusové spoje, zastoupené linkou 202 a 151. Autobusová doprava se podílí také na zajišťování nočních spojů po území města. Líšeň obsluhují noční autobusové linky č. 97, 98 a 99.

Související články

Kanalizace a komunikace Ondráčkova, Jateční, Zlámanky a Velatická 9. 3. 2020 Život v Líšni Doprava Životní prostředí
Výstavba kanalizace na Ondráčkově omezí v letech 2020-22 dopravu 23. 1. 2020 Doprava Život v Líšni
Protažení trolejbusu na Jírovu: radnice jedná o změnách 23. 1. 2020 Doprava Život v Líšni
TISKOVÁ INFORMACE - ZMĚNY V IDS JMK OD 9. 12. 2018 (INFORMACE K MIMOBRNĚNSKÉ DOPRAVĚ) 3. 12. 2018 Doprava
JAK SE SPRÁVNĚ ZACHOVAT PŘI PRŮJEZDU VOZIDEL ZÁCHRANÁŘŮ 22. 5. 2017 Doprava
Na linku 55 vyjedou autobusy s cyklonosičem 31. 3. 2016 Doprava
Odtahy při blokovém čištění místních komunikací 12. 5. 2015 Doprava
Tramvaje v Líšni a nejen tam 30. 11. 2012 Doprava
Řidiči a chodci pozor ! 11. 10. 2012 Doprava
Cyklohlídky Městské policie Brno vyrazily do terénu 15. 5. 2012 Doprava
Doprava v Líšni 30. 5. 2009 Doprava
1 2