Brněnské zastupitelstvo schválilo zadání regulačního plánu Kostelíček

Zpátky
Brněnské zastupitelstvo schválilo zadání regulačního plánu Kostelíček
foto 1954

Včera brněnské zastupitelstvo schválilo upravené zadání regulačního plánu. Zadání regulačního plánu Kostelíček bylo upraveno na základě připomínky k zadání regulačního plánu Kostelíček spolkem Líšeň sobě a Líšeňským spolkem pro pohodu bydlení -části 2. b) zadání regulačního plánu navrhujeme vypustit šestou odrážku („Lokalita je nástupním prostorem do rekreační oblasti města Brna (Mariánské údolí. Moravský kras, lesní masy až po Jedovnice) - v rámci veřejných prostranství navrhněte v dostatečné míře také parkování pro návštěvníky lokality.“).

Je moji povinností vysvětlit, proč zastupitelstvo městské části Brno Líšeň nepodpořilo tuto připomínkuspolku Líšeň sobě a Líšeňského spolku pro pohodu bydlení. Na tuto připomínku, která byla zveřejněna 17. 6. 2016 na webových stránkách - PORTÁL vlisni.cz (http://www.vlisni.cz/vase-tema/pripominky-zadani-regulacniho-planu-kostelicek), jsem odpověděl 23. 6. 2016. Při přípravě návrhu zadání regulačního plánu Kostelíček, proběhlo několik veřejných debat s občany a hlavně všichni vlastníci pozemků v lokalitě (154 vlastníků) a vlastníci pozemků těsně sousedící s lokalitou (437 vlastníků) bylo obesláno. Na základě všech těchto skutečností byla k návrhu zadání regulačního plánu Kostelíček podána připomínka od vlastníci pozemků těsně sousedící s lokalitou ze dne 11. 3. 2015, kteří požadovali doplnit – zdůraznit přímou návaznost na vstup do rekreační oblasti města Brna (Mar. údolí, Moravský kras, lesní masivy až po Jedovnice, Račice, Blansko, Vyškov, Prostějov), kde oblast řešená RP a uvedená návaznost je místem rekreace denní i ve volných dnech pro občany Líšně i města Brna. Je v podstatě výchozím místem pro vstup do rekreační oblasti („vstupy“ u hřbitova, ul. Obecká, ul. Podlesná) = koncentrace vozidel návštěvníků.

Upravený a doplněný návrh zadání regulačního plánu Kostelíček byl předložen zastupitelstvu městské části Brno‑Líšeň k odsouhlasení dne 23. 4. 2015. Podnět k pořízení regulačního plánu včetně odsouhlaseného návrhu zadání byl předán dne 13. 5. 2015 Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje.

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň nemohlo podpořit na svém zasedání dne 26. 1. 2017 svým usnesením připomínku spolku Líšeň sobě a Líšeňského spolku pro pohodu bydlení, protože během přípravy návrhu zadání, na kterém se spolek Líšeň sobě od roku 2014 měl dostatek prostoru se vyjádřit, ale hlavně proto, že i dle stavebního zákona je připomínka vlastníka pozemků (jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být dotčeno), brána jako závažnější.

Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným, kteří se od roku 2014 podíleli na přípravě Návrh zadání regulačního plánu Kostelíček – převážně stavebnímu úřadu městské části Brno-Líšeň, který připravil pro Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň veškeré podklady pro podání podnětu pro pořízení regulačního plánu Kostelíček včetně návrhu zadání regulačního plánu. Dále bych také rád poděkoval spolku Líšeň sobě, který se aktivně účastnil všech veřejných debat a dále Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň, které podpořilo pořízení regulačního plánu Kostelíček svými souhlasnými usneseními. Díky těmto usnesením mohl být dán podnět na pořízení regulačního plánu Kostelíček na Magistrát města Brna a následně zastupitelstvem Brna dne 31. 1. 2017 schváleno zadání regulačního plánu.

 

Mgr. Břetislav Štefan

starosta

 

Související články

Pozvánka na veřejnou debatu - představení Územní studie Holzova, na den 21.06.2023 v 17:00 hodin v sále radnice MČ Brno-Líšeň. 22. 5. 2023 Projekty MČ
Architektonická soutěž na novou podobu náměstí Karla IV. 7. 7. 2020 II. místostarostka Náměstí Karla IV. Projekty MČ
Kontejnerová stání Brno-Líšeň - studie 19. 6. 2020 Projekty MČ
Nová Kotlanka – plány na její rekonstrukci 23. 3. 2020 Projekty MČ Nová Kotlanka I. místostarosta
Regulační plán Kostelíček 11. 3. 2020 Projekty MČ Kostelíček
Nová zahrada Dělňáku a obhajoba vánočního stromu 3. 1. 2020 II. místostarostka Projekty MČ
U parku Trnkova vzniknou podzemní kontejnery. Co s těmi dalšími? 2. 1. 2020 Starosta Park Trnkova Projekty MČ
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Diskuze s občany Náměstí Karla IV. II. místostarostka Projekty MČ
1 2 3

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 1. 2. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů