Zrušení pošty - Ondráčkova

Zpátky

Starosta a radní Líšně odmítají zrušení pobočky České pošty na ulici Ondráčkova ve Staré Líšni. Tento požadavek byl odeslán k rukám ministra vnitra ČR Víta Rakušana a pověřeného zástupce generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána s argumenty a žádostí o zachování pobočky České pošty ve Staré Líšni.

Vážený pane ministře,

obrátili jsme se na Vás s žádostí o přehodnocení rozhodnutí o rušení pobočky České pošty na Ondráčkově ulici v Líšni. Toto rozhodnutí by mělo vážné dopady na více než 6 tisíc obyvatel, z nichž mnozí jsou senioři, a znamenalo by ztrátu komfortu a dostupnosti služeb pro naše občany. Proto Vás důrazně žádáme o zachování této pobočky.

Chtěli bychom také poukázat na nedostatečnou metodiku při plánování rušení poboček a rozhodnutí o zrušení naší pobočky bez znalosti reálného prostředí dané lokality. Jako starosta městské části Brno-Líšeň musím zdůraznit, že naše městská část má 26 tisíc obyvatel a je jednou z největších v Brně.

Podle návrhu, který jsme se dozvěděli prvně z médií a teprve poté oficiální cestou, zůstane v Líšni pouze 1 pobočka, která svými službami pokrývá lokalitu s více než 50 000 obyvateli i v okolních částech Brna. Z informací, které jsme získali, lze usuzovat, že kapacity na této pobočce jsou již vyčerpány, a zrušení pobočky na Ondráčkově ulici by bylo krajně nekoncepční a nevhodné řešení. Navíc pobočka Vlkova zajišťuje služby pro obyvatele okolních městských částí a je pro občany ze Staré Líšně hůře dostupná.

Dovoluji si zdůraznit, že již dnes jsou ve špičkách na obou poštách dlouhé fronty, často do desítek minut. Zrušení by znamenalo kolaps s mnohahodinovými frontami. 

Pokud dojde k zrušení pobočky na Ondráčkově ulici, bude jedna pošta v Líšni obsluhovat 24 836 obyvatel bez započtení a zohlednění služeb, které jsou poskytovány dalším obyvatelům okolních městských částí. Tato situace by především pro seniory, ale i pro další uživatele, znamenala ztrátu komfortu a dostupnosti služeb, které stát skrze státní podnik Česká pošta zajišťuje.

Chtěli bychom také upozornit, že například v Českých Budějovicích bude fungovat jedna pobočka pro 12 574 obyvatel, v Olomouci pro 15 046 obyvatel, v Karviné pro 13 113 obyvatel.

Rovněž nesouhlasíme se způsobem, jakým jste se rozhodli postupovat. Neprojednat rušení pošt v dostatečném předstihu se zástupci obcí považujeme za velmi nevhodné řešení.


Vážený pane ministře,

důrazně Vás jménem občanů Líšně žádáme, aby Česká pošta zachovala pobočku na ulici Ondráčkova, protože plánované zrušení této pobočky je nepřijatelné a povede k omezení dostupnosti služeb České pošty.

S pozdravem

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Jan Skotal, místostarosta

Mgr. Alena Stejskalová, místostarostka

PhDr. Ludvík Belcredi, radní

Tomáš Bláha, radní

Ing. Šárka Zemanová, radní

Oldřich Lupečka, radní

pošta

Související články

top Stavební úřady v městských částech Brna od 1.7.2024 se přesouvají pod Centrální stavební úřad 26. 6. 2024 Úřad
Průvodce pro nájemníky pro V. etapu modernizace 24. 6. 2024 Úřad Regenerace obecních bytů Projekty MČ
top Agenda Centrálního stavebního úřadu 24. 6. 2024 Úřad Odbory ÚMČ Odbory ÚMČ
top VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 29. 4. 2024 Úřad Život v Líšni
Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023 28. 2. 2024 Životní prostředí Starosta
Silvestrovský pochod. 42. ročník s 836 účastníky 19. 2. 2024 Kultura Starosta Život v Líšni
Nadějní studenti architektury představí moderní koncepty bydlení pro seniory v Líšni 8. 1. 2024 Bydlení Starosta Senioři Dům pro seniory
1 2 3 4 5 7 9
Poslední úprava: 24. 4. 2023.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů