Zastupitelstvo

Členové Termíny zasedání Program zasedání Zápisy a video

Termíny zasedání zastupitelstva

I. pololetí 2024

  • 29.2.2024
  • 25.4.2024
  • 20.6.2024

II. pololetí 2024

Místo a začátek konání:

Společenský sál líšeňské radnice, Jírova 2, Brno - Líšeň
Začátek zasedání je stanoven na 15:00 hodin
Zasedání jsou volně přístupná veřejnosti

Obecně o zastupitelstvu

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

23. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 25. 4. 2013 Zastupitelstvo
22. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 6. 3. 2013 Zastupitelstvo
21.A mimořádné zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 13. 2. 2013 Zastupitelstvo
21. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu 31. 1. 2013 Zastupitelstvo
20. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 18. 12. 2012 Zastupitelstvo
19. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 29. 11. 2012 Zastupitelstvo
18. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 18. 10. 2012 Zastupitelstvo
17. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 13. 9. 2012 Zastupitelstvo
16. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 28. 6. 2012 Zastupitelstvo
15. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 31. 5. 2012 Zastupitelstvo
14. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 19. 4. 2012 Zastupitelstvo
13. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 15. 3. 2012 Zastupitelstvo
12. zasedání ZMČ - hlasování, záznam přenosu 30. 1. 2012 Zastupitelstvo
1 3 5 6 7 8 9