Vylepšujeme péči o veřejnou zeleň v Líšni

Zpátky
Vylepšujeme péči o veřejnou zeleň v Líšni

Přesně před rokem jsem zde psal článek o tom, jak měníme údržbu zeleně v Líšni v souvislosti s obdobím sucha. Snížili jsme počet pokosů, v létě jsme sekali na vyšší výšku stébla a některé plochy jsme nechávali růst jako louky. I když léto potom nebylo tak kritické, dlouhodobý trend sucha je bohužel negativní. Proto chceme v tomto přístupu pokračovat a věnovat maximální péči zeleni, která nám pomáhá při zmírňování dopadů sucha a také zásadně ovlivňuje kvalitu našeho životního prostředí.

Do Líšně vtahujeme zkušenosti z Evropy

Najali jsme odborného konzultanta, botanika, dendrologa, zahradního architekta a soudního znalce, pana Ing. Tomáše Forala, který má zkušenosti i z měst v jiných evropských zemích a nám i prováděcím firmám radí, jak se o zeleň starat s náležitou odborností. Pracovníci prováděcích firem dostali školení a měli by sekat nikoliv plošně, ale s ohledem na konkrétní místo a porost. Například při jarním sečení, které právě proběhlo, jsme nesekali odlehlejší místa a uprostřed větších ploch jsme nechávali ostrůvky kvetoucích rostlin, které posekáme až s druhou sečí. A podobný přístup by se měl zopakovat i po létě. Nejedná se tedy o ledabylý pokos, ale o záměr, který zajistí lepší podmínky pro hmyz, zadrží více vláhy a nakonec by měl být i estetický, protože kvetoucí rostliny se budou dále rozmnožovat. Naopak nebezpečné plevele je nutné sekat stále, aby se nešířily. A také všechny plochy okolo lidských obydlí a cest budeme sekat pokaždé, aby si lidé i zvířata mohli užít zastřižených trávníků bez přemnožených klíšťat.

Trávníky doséváme a keře stříháme

Trávníky i louky však nestačí jen kosit. Je nutné je i dosévat, ať už travním semenem na vyšlapaných místech anebo semeny kvetoucích rostlin. „Musíme volit konkrétní druhy podle místních podmínek a zatížení trávníku.“ radí pan inženýr Foral. A dodává: „Na některých místech, zejména malých ploškách, které se i špatně sečou, budeme nahrazovat trávu půdopokryvnými rostlinami anebo záhony květin, které budou po zapojení porostu méně náročné na údržbu a vodu.“

Stejně tak některé keře a stromy je potřeba průběžně stříhat a tvarovat, aby nepřerostly a nemuseli jsme je pak radikálně zmlazovat, jako poslední zimu na několika místech. Některé se nechají růst dlouhodobě bez řezu, aby dosáhly větších rozměrů a nahrazovaly listovou plochou menší stromy. Keře bude také nutné stříhat ve správnou dobu, což může být pro každý druh jindy. Obecně se dá říci, že je to v zimě a potom začátkem léta po odkvětu. Potom budou lépe růst a krásně kvést.

Převezmeme péči o aleje

Chceme také vysazovat nové stromy. Jednak jsou důležité pro zlepšování a hlavně ochlazování místního mikroklimatu a zadržování vody v krajině. Avšak také se chceme dopředu připravit na změny, které zvětšující se sucho přináší. Musíme volit druhy, které se dokáží suchu lépe přizpůsobit a budou postupně nahrazovat např. smrky a některé další stromy, kterým toto klima nesvědčí a oslabeni podléhají různým invazivním škůdcům. Není to však úplně snadné, protože v zastavěném území je všude spousta sítí a ochranných pásem, do kterých se stromy vysazovat nemohou, dokonce ani nahrazovat ty původní. Važme si proto všech stávajících a hlavně starých stromů, protože na jejich místě už mnohde žádné nové nevysadíme!

Pravděpodobně budeme také muset převzít aleje stromů vysazených a dodnes udržovaných magistrátem okolo hlavních silnic. I když nejsou v dobrém stavu a mnoho jich uschlo, mám obavu, že město nebude mít prostředky na jejich údržbu a aleje by dále chřadly. Raději je tedy převezmeme do správy městské části a budeme řešit zlepšení jejich vitality, popřípadě nové vysazení.

Zajímá nás vaše zpětná vazba

Popsaný způsob péče o zeleň je náročnější a během na delší trať. Navíc se ho teprve učíme. Proto očekávám spíše pozvolné zlepšování stavu na základě postupně získávaných zkušeností. Máte-li dotazy týkající se odborného přístupu k údržbě zeleně, můžete je směřovat přímo na pana Ing. Forala přes email: fortom@volny.cz.

Věřím, že i s vaším přístupem k zeleni, ochranou či pomocí a dobrými nápady to zvládneme. A doufám, že nakonec bude Líšeň nejen jednou z nejhezčích, ale i nejzelenějších čtvrtí Brna.

Martin Příborský, II. místostarosta

Související články

top PROGRAM PODPORY OKRASNÝCH ZÁHONŮ V BRNĚ-LÍŠNI 2021 7. 4. 2021 II. místostarosta Životní prostředí
Kontejnery na bioodpad - svoz bioodpadu ze zahrad v roce 2021 20. 3. 2021 Životní prostředí
Ochrana kvetoucích konikleců v přírodní rezervaci Kamenný vrch. 17. 3. 2021 Životní prostředí
Blokové čištění v Líšni 2021 17. 3. 2021 Životní prostředí Doprava
Aktuality II. místostarosty - březen 2021 1. 3. 2021 Doprava II. místostarosta Fotovoltaika Park Trnkova
Zimní údržba chodníků v Líšni 12. 2. 2021 Život v Líšni Životní prostředí
1 2 3 4 5 7 9
Poslední úprava: 1. 6. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: