Velké stavební akce byly ukončeny a předány, další začínají

Zpátky

Komunální volby klepou na dveře a zákonitě nastává čas bilancování. Nejenom velké projekty ale především každodenní práce na záležitostech, které nejsou vidět a přitom jsou pro chod obce a život občanů důležité, by měli být prioritou všech zastupitelů. Období 2018-2022 bylo o mnoho složitější než ty předchozí. Museli jsme se vyrovnat s mnoha problémy, které předchozí zastupitelé neznali. Lockdown přinesl problémy firmám i lidem, vzápětí vypukl konflikt na Ukrajině. Myslím, že jsme vše zvládli, ať to byla pomoc líšeňským podnikatelům, občanům nebo uprchlíkům.

A co se nám podařilo? Máme polikliniku, jejíž bezpečnostní standardy jsou nyní srovnatelné s novými moderními budovami. I technické rozvody jsou nové a začíná se s kosmetickými úpravami – společné prostory v interieru budovy dostanou přívětivý výraz a vzhled.

Polovina budovy Orlovny, která bude sloužit všem občanům Líšně i spolkům je opravena, předána a připravena na užívání. Stavbaři začali s rekonstrukcí druhé části na kterou Národní sportovní agentura přispěla dotací skoro 21milionů korun – tato část bude nadále sloužit jako sportovní základna pro líšeňské děti a mládež. Celá Orlovny by se měla zaskvět v plné kráse v létě příštího roku.

V srpnu jsme také dokončili další letošní velkou stavební akci. Budova z předminulého století na ulici Šimáčkova , kterou musel nájemce – Střední zdravotnická škola  EA - z důvodu totální havárie stropu a krovu opustit je opravena. Studenti zde opět zasednou od 1.září do lavic a navíc je po rekonstrukci možné vestavět do podkroví nové prostorově velkorysé učebny pro rozšíření školy.

Ve finále je projekt celkové modernizace a zvýšení kapacity MŠ Michalova o dvě třídy který se nám podařilo prosadit. Statutární město Brno, které by mělo projekt financovat, by mělo ještě letos najít dodavatele stavby a příští rok by stavbaři měli na mateřskou školu nastoupit.

Do konce roku by měl být ve finále i projekt výstavby odborných učeben na ZŠ Novolíšeňská. Budova bude splňovat všechny požadavky na energeticky nenáročnou moderní stavbu využívající pro svůj provoz energii ze slunce, tepelných čerpadel i šedou (dešťovou) vodu. Tento projekt je přihlášený do dotačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Do školských budov jsme z rozpočtu MČ za čtyři roky investovali víc než 75 milionů korun, drobné opravy do této částky nepočítáme. Letos bychom měli ještě dokončujeme akci výměny oken na ZŠ Pohankova a dveří na ZŠ Novolíšeňská a dovybavení školní kuchyně ZŠ Holzova a Masarova.

Iva Kremitovská

I.místostarostka

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Doprava Bydlení Samospráva I. místostarosta
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Život v Líšni Doprava Bydlení I. místostarosta
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Zeleň nás v Líšní provází na každém kroku. 8. 1. 2024 Životní prostředí I. místostarosta Život v Líšni
Likvidace černých skládek stojí Líšeň nemalé peníze 29. 11. 2023 I. místostarosta Život v Líšni Odpady Reportáže a videa o Líšni
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
1 2 3
Poslední úprava: 12. 9. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů