Sociální služby

  • Podle Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí se v Líšni nachází 3 poskytovatelé sociálních služeb s celoměstským významem.

  • EFFETA, denní stacionář Brno na ulici Strnadova poskytuje ambulantní sociální služby. 
    Cílovou skupiny uživatelů tvoří lidé s různým mentálním postižením, s autismem a s kombinovaným postižením se střední až vysokou mírou podpory. 

  • Ratolest Brno, z.s. má v Líšni zařízení Nízkoprahový klub Likusák na ulici Kotlanova a poskytuje jak ambulantní, tak terénní sociální služby. Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež ve věku od 12 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy.

  • Klokánek Brno, Fond ohrožených dětí, o. s. sídlí na ulici Michalova. Poskytuje přechodný a okamžitý domov dětem, které byly týrané, zanedbávané nebo jinak ohrožené. 

  • V Líšni se dále vyskytuje Dům s pečovatelskou službou na ulici Poláčkova.

  • V akčním plánu strategie #brno2050 se v zásobníku projektů nachází NOVÝ DOMOV – domov pro seniory a studenty.

  • Poradna Socio Info Point (SIP)

tabulka_soc.sl

 

Související články

Máte problém s hazardním hraním či sázením? 24. 4. 2017 Sociální služby
Máte problém s hazardním hraním či sázením? 17. 3. 2017 Sociální služby
Poradna Klára pomáhá funguje dál - Nově poradíme i pozůstalým 13. 3. 2017 Sociální služby
Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů 2. 1. 2017 Sociální služby
Socio info centrum – Magistrát města Brna 14. 12. 2016 Sociální služby
Nový způsob léčby závislostí – intenzivní péče 6. 12. 2016 Sociální služby
Projekt „O dětech s dětmi“ získal další podporu 23. 9. 2016 Sociální služby
Změna adresy Kontaktního pracoviště ÚP ČR Brno-město 29. 1. 2016 Sociální služby
Sociální služby - seznam organizací 3. 12. 2012 Sociální služby
1 2