Psi ve veřejném líšeňském prostoru

Zpátky
Psi ve veřejném líšeňském prostoru

V Líšni bylo k 15.4. 2015 evidováno 1949 psů. Znamená to, že evidovaného psa má přibližně 8% obyvatel Líšně. Počet evidovaných psů se oproti začátku devadesátých let zdvojnásobil, ale poslední roky zůstává stabilní.

Pravidla pro pohyb psů a čistotu ve veřejném prostranství
Základním dokumentem, který stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě Brně, je Vyhláška č.21/2009. Ta byla již několikrát aktualizována. To podstatné co stanovuje, zde uvádíme:
1) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství, je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
2) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.
3) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží bezplatně od městské části.

V Příloze č. 1 této vyhlášky jsou vyjmenovány prostory, kde jedině se mohou psi pohybovat volně bez náhubků a vodítek. V Líšni jsou to dvě plochy:
- Rašelinová – oplocená část pozemku na svahu k ulici Josefy Faimonové
- Hochmanova –oplocený pozemek na svahu k Salesiánskému středisku mládeže

V Příloze č. 2 jsou vymezeny prostory, kam je vstup se psy zcela zakázán, jsou to dětská hřiště a sportoviště.
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor navrhla vymezit také část prostoru v nově budovaném centrálním parku Rokle. Záměrem je vytvořit prostor, který by sloužil k rekreaci občanů (třeba i k posezení nebo poležení na trávníku), ve kterém by nehrozila kolize se psy a jejich exkrementy.
Porušení vyhlášky se posuzuje jako přestupek, za který může strážník uložit napomenutí nebo blokovou pokutu do výše 1000 Kč. Podobně, pokud pes znečistí veřejné prostranství je povinností jeho doprovodu po něm uklidit, jinak se dopouští přestupku, který může být sankcionován. Za rok 2013 Městská policie v revíru Východ (Líšeň, Vinohrady, Židenice) řešila 303 přestupků proti této vyhlášce. Na celém území Líšně je 89 košů na psí exkrementy, které jsou vyváženy dvakrát týdně.
Systém prošel letos na jaře monitoringem s následným vyhodnocením a byla přijata opatření pro zlepšení stavu.
Vzhledem k tomu, že na území Líšně a v jeho okolí jsou i rekreační nebo chráněné oblasti a lesy, je vhodné doplnit, že ani zde není dovoleno nechat psa volně pobíhat bez dohledu a přímého vlivu, aby nedocházelo k ohrožování volně žijících zvířat a samozřejmě i osob.

Evidence psů a poplatky
Podle vyhlášky č.22/2010 je povinností ohlásit na Úřadě městské části podle místa bydliště držení psa. Tam také držitel psa převezme evidenční známku. V naší městské části je to u referentky paní Vlčkové, tel. 544 424 853. Držitel psa je povinen vždy k 31.3. zaplatit místní poplatek za psa staršího tří měsíců. V Líšni je stanoven poplatek za prvního psa v bytovém domě 1000 Kč a za každého dalšího 1500 Kč ročně. V rodinných domech 200 Kč a za každého dalšího 1000 Kč. Poživatelé důchodů, který je jejich jediným příjmem, mají na tomto poplatku výraznou slevu. Od poplatku jsou osvobozeni určité specielní skupiny držitelů. Nutno poznamenat, že oproti jiným srovnatelným městským částem, patří poplatky v Líšni k těm nejnižším. Příjem z poplatků za psy činil v roce 2014 zaokrouhleně 650 000 Kč.

Náklady související se psy ve veřejném prostoru
Ročně je vynaloženo asi 470 000 Kč na provoz košů na psí exkrementy a na vysávání veřejných ploch od psích exkrementů. Kromě toho je nutné po několika letech provést celkovou výměnu již zničených košů, která se může pohybovat okolo 300 000 Kč. Další náklady byly spojeny s výstavbou psích výběhů, které se uskutečnily v minulém období 2010-2014 a ty činily 920 000 Kč. Ročně stojí jejich další údržba asi 40 000 Kč.

Na závěr chci moc poděkovat těm držitelům, kteří mají svého psa řádně evidovaného, uklízí po něm a dodržují pravidla jeho volného pohybu. Bohužel to stále ještě není samozřejmostí. Každý kdo si pořizuje psa, by si měl být vědom toho, že jeho držení podléhá regulaci městským vyhláškám.

Edita Kremláčková,
[obfuscate_1_|101|106|105|96|107|100|46|116|107|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]

 

Související články

Zveřejnění znaleckých posudků pro kácení stromů 2022/2023 2. 3. 2023 Životní prostředí Veřejný prostor a údržba
Plodná veřejná diskuze k parku Houbalova 27. 2. 2023 Starosta Život v Líšni Veřejný prostor a údržba Park Houbalova
Pravidla venčení psů 13. 4. 2015 Veřejný prostor a údržba
E.ON - upozornění na ořez či odstranění dřevin 3. 9. 2014 Veřejný prostor a údržba

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 20. 5. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: