Problémový objekt bývalé restaurace McDonald´s při ulici Sedláčkova

Zpátky

Všichni dobře známe neutěšený pohled na komerční objekt sloužící dříve síti McDonald´s, dále pak různým provozovatelům pohostinských služeb a nyní…raději si snad ani nedomýšlet.

Protože si uvědomuji, že objekt bývalých restaurací lemuje jedinou přístupovou cestu k uzlu městské hromadné dopravy na ulici Novolíšeňská, snažím se ve spolupráci s pracovníky úřadu MČ Brno-Líšeň situaci napravit. Nicméně jedná se o nelehkou a velmi komplikovanou situaci, kde tahá městská část za kratší konec provazu. Pozemky mají jiného soukromého vlastníka než objekt samotný, ti jsou velmi špatně kontaktní a celou situaci komplikuje ještě uvalení insolvence na majitele budovy bývalého restauračního provozu.

Jako místostarosta MČ Brno-Líšeň jsem již před rokem, tj. dne 9.6.2017 podal podnět na stavební úřad MČ Brno-Líšeň, aby prověřil vyhořelý objekt na ulici Sedláčkova.

Stavební úřad MČ Brno-Líšeň vypsal kontrolní prohlídku dne 20.7.2017, ale dle protokolu z kontrolní prohlídky se na ni nedostavil žádný z vlastníků objektu. Na základě této kontrolní prohlídky stavební úřad vyzval vlastníky objektu i pozemku ke sjednání nápravy (zamezení vstupu do objektu a provedení příslušných opatření). Dne 10.10.2017 proběhla další kontrolní prohlídka, které se již zúčastnil zplnomocněný zástupce společnosti Royal Stars, s.r.o., jenž je vlastníkem vyhořelého objektu. Zplnomocněný zástupce uvedl do protokolu, že vlastník objektu se nachází v insolvenčním řízení a z důvodu předmětného řízení se ze zákona č. 182/2006 Sb., má zdržet nakládání se svým majetkem, a to včetně vynaložení prostředků na zabezpečení objektu. Takto vynaložené prostředky by mohly být vnímány jako zvýhodňování věřitele na úkor svých věřitelů.

Dne 18.7.2017 proběhla dražba komerčního objektu bývalého McDonaldu na ulici Sedláčkova –https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=41286&taa=3&backurl=a=s**p=29**c1=2**taa=3**sorder=price_down. Objekt nebyl vydražen.

Dne 25.10.2017 obdržel stavební úřad usnesení Krajského soudu v Brně o zahájení insolvenčního řízení – http://kraken.slv.cz/KSBR29INS13525/2017.

Dne 23.7.2018 jsem se písemně dotázal zplnomocněného zástupce společnosti Royal Stars, s.r.o., zda je již insolvenční řízení ukončeno a bude možné objekt zabezpečit proti vniknutí osob. V odpovědi jsem obdržel informaci, že stále probíhá insolvenční řízení, které bylo zahájeno dne 26.6.2018 – https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=29453319.  Insolvenční řízení trvá již déle než rok a stále není pravomocně skončeno - https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=29453316.

Zplnomocněný zástupce společnosti Royal Stars, s.r.o. však přislíbil, že jakmile dojde k soudnímu ukončení insolvenčního návrhu, sjedná společnost Royal Stars, s.r.o. bezodkladnou nápravu – objekt bude zabezpečen proti vniknutí a okolí bude uklizeno. Do této doby však není společnost Royal Stars, s.r.o. oprávněna disponovat se svým majetkem.

Vzhledem k této skutečnosti drží nad okolím objektu zvýšený dozor MP Brno a PČR, které dohlíží na dodržování veřejného pořádku zejména v nočních hodinách, dále kontroluje objekt v pravidelných obhlídkách komise veřejného pořádku, prevence a údržby.

Plně si uvědomuji neutěšený stav, kdy vyhořelý komerční objekt láká bezdomovce a slušný člověk, aby se bál kolem projít. I přes veškerou výše popsanou aktivitu, budu i nadále usilovat o co nejrychlejší nápravu současného stavu. Pevně věřím, že se společně dočkáme šťastného konce.

 

Miloš Freiberg

II. místostarosta

Související články

Našim jubilantům 18. 2. 2019 LN-Aktuálně
Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 % 28. 11. 2018 LN-Aktuálně
Dopravní podnik se chystá na zimu – speciální tramvaj ošetří trolejové vedení proti namrzání 19. 11. 2018 LN-Aktuálně
Finále je tady. Jen VY rozhodnete! 23. 10. 2018 LN-Aktuálně
Volby do zastupitelstev obcí - 5. a 6. října 2018 20. 8. 2018 LN-Aktuálně
Společnost E.ON Distribuce a.s. úspěšně dokončila jednu z prvních staveb plánované kabelizace městské části Brno-Líšeň. 13. 8. 2018 LN-Aktuálně
Máte problém s alkoholem nebo hazardní hrou a nevíte, jak jej řešit? Dotýká se tento problém někoho z Vaší rodiny a potřebujete poradit? 25. 6. 2018 LN-Aktuálně
Vzpomínková akce k 73. výročí osvobození Líšně od okupace německými vojsky 25. 5. 2018 LN-Aktuálně
1 2 3 4 5 6

Seznam reakcí na článek

Napsal(a) Vilém Vetešník3. 12. 2018 17:04:56
Zdravím, jaký je současný právní (majetkový) stav dotyčného objektu, s kým by bylo možno případně jednat o případném možném zprovoznění, je ho škoda, a mrzí mně, že ten objekt se již tak dlouho nevyužívá. Dík za odpověd, W
Napsal(a) Martin Příborský27. 12. 2018 12:25:25
Podle informací dostupných z insolvenčního rejstříku, insolvenční řízení stále probíhá. Všechny ostatní informace, které má radnice městské části k dispozici, jsou uvedeny v článku. Radnice se bude nadále snažit udržovat pořádek a dohlížet na bezpečnost alespoň okolo objektu. A jakmile bude řízení definitivně ukončeno, začne jednat s majitelem objektu o celkové nápravě.
Martin Příborský, II. místostarosta
Napsal(a) Jindřiška Svobodová5. 9. 2018 09:53:17
Dobrý den, prosím alespoň o opravu zmiňované jediné přístupové cesty k uzlu MHD Novolíšeňská. V chodníku chybí dlaždice. Rozbitá cesta je nebezpečná, a to zvláště pro seniory nebo maminky s kočárky. Tento stav trvá již několik let a nic se neděje, ačkoli se kolem vyhořelého objektu dělají pravidelné kontrolní obhlídky...

Děkuji.
S pozdravem
J. Svobodová
Napsal(a) Libuše Axmannová10. 9. 2018 15:18:03
Dobrý den vážená paní Svobodová,

Vámi zmíněný chodník je na pozemcích soukromého vlastníka, spol. Opportunity. Jsme dohodnuti se společností a máme přislíbenu opravu.

Hezký zbytek dne

PhDr. Mgr. Miloš Freiberg
II. místostarostaZde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 13. 8. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů