Připomínka blokového čištění v měsíci listopadu

Zpátky
Připomínka blokového čištění v měsíci listopadu

Vážení spoluobčané,

připomínáme konání blokových čištění v měsíci listopadu v souladu s dříve schváleným harmonogramem a prosíme Vás, abyste nám umožnili uklidit ulice před zimou. Jedná se pouze o ulice viz níže, nikoliv odstavná parkoviště, která se čistila v září. Čištění probíhá většinou dopoledne od 8h.

Informace o blokových čištěních jsou oznamovány minimálně týden předem formou dopravních značek a na celý rok dopředu v radničních médiích. Nicméně si uvědomujeme, že občané, kteří jsou dlouhodobě doma, si nemusí značek všimnout, a proto termíny připomínáme zvlášť ještě touto formou.

Přestože se opět nacházíme v nouzovém stavu jako na jaře, rozhodli jsme se tentokrát blokové čištění uskutečnit, stejně jako většina městských částí (MČ). Na rozdíl od jara je teď situace jiná. Na jaře byly naplánovány v sídlišti dva bloky v rozmezí 1,5 měsíce, takže jsme si mohli dovolit první termín zrušit. Nyní jsme na konci sezóny a příští termín bude až v dubnu. Navíc je potřeba odstranit spoustu spadaného listí a dalších nečistost.

Připomínáme, že kvůli nutné koordinaci s dalšími MČ, Brněnskými komunikacemi a.s. a policií, která stanovuje dopravní značení, se termíny čištění stanovují na celý rok dopředu. Nelze je změnit ani přizpůsobit počasí nebo jiným podmínkám. Také nelze objednávat pouze některé ulice nebo jiné vyjímat, např. z důvodu výkopových prací. Pokud někde nelze čištění provést, jednoduše neproběhne a úklid se provede individuálně po dokončení stavby.

Čištění není v rozporu ani s podmínkami vládních opatření proti epidemii covid-19. Tyto podmínky mají hlavní účel zabránit lidem ve shlukování, k čemuž u přeparkování nedochází. Nebrání lidem ani vycházet z domu v odůvodněných případech, jako je např. venčení psa, a to ani lidem v karanténě nebo nakaženým.

II. místostarosta - JUDr. PhDr.  Martin Příborský, EMLE.

Konkrétní termíny a ulice najdete zde:

Úterý 27. 10. 2020

Sídliště

Úsek 1: VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA a SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

Pondělí 2. 11. 2020   

Sídliště

Úsek 2: PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA a HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

Stará Líšeň

Úsek 6: KLICPEROVA, RAŠELINOVÁ, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA, FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, P. VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO a JABLONSKÉHO, včetně parkovišť před domy

Úterý 3. 11. 2020

Stará Líšeň

Úsek 7: KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREITCETLOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Šimáčkova) a ZAHRADNÍ, včetně parkovišť před domy

Středa 4. 11. 2020

Sídliště

Úsek 3: MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA, ROTREKLOVA, NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ a PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy

Stará Líšeň

Úsek 8: OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU, KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Ondráčkova), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ a PODOLSKÁ, včetně parkovišť před domy

Čtvrtek 5. 11. 2020

Stará Líšeň

Úsek 9: BRATŘÍ PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA, LESKAUEROVA, BORKOVCOVA, BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA, NÁM. KARLA IV, HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, R. KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO a HŘBITOVNÍ, včetně parkovišť před domy

Pátek 6. 11. 2020

Sídliště

Úsek 4: MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Novolíšeňská), JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (průjezdná část), SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA a KLAJDOVSKÁ (část po RD St. Líšeň), včetně jejich parkovišť před domy

Pondělí 9. 11. 2020

Sídliště

Úsek 5: JOSEFY FAIMONOVÉ od ul. Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně jejich parkovišť před domy a dále 3x parkoviště pod ul. VLKOVA, STRNADOVA a ŠTEFÁČKOVA s vjezdem z ulice Sedláčkova

Upozornění:

Úseky hlavních komunikací, po kterých jezdí MHD (tzv. ZÁKOS), se čistí v samostatných termínech a čištění je prováděno městskou firmou Brněnské komunikace a.s. Týká se zejména ulic Sedláčkova, Houbalova, Podruhova, Novolíšeňská, Mifkova, Holzova, Trnkova, Karolíny Světlé, Belcrediho, Šimáčkova a Ondráčkova

 

Související články

top PROGRAM PODPORY OKRASNÝCH ZÁHONŮ V BRNĚ-LÍŠNI 2021 7. 4. 2021 II. místostarosta Životní prostředí
Kontejnery na bioodpad - svoz bioodpadu ze zahrad v roce 2021 20. 3. 2021 Životní prostředí
Ochrana kvetoucích konikleců v přírodní rezervaci Kamenný vrch. 17. 3. 2021 Životní prostředí
Blokové čištění v Líšni 2021 17. 3. 2021 Doprava Životní prostředí
Zimní údržba chodníků v Líšni 12. 2. 2021 Život v Líšni Životní prostředí
Řez okrasných dřevin 6. 2. 2021 Životní prostředí
1 2 3 4 6 7

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 30. 10. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: