Nová Kotlanka – plány na její rekonstrukci

Zpátky
Nová Kotlanka – plány na její rekonstrukci

Jedním z dlouho diskutovaných problémů sídliště je multifunkční objekt na ulici Kotlanova a pasáž přiléhající k objektu. Toto obchodní centrum, které patří městu Brnu a je svěřené do užívání městské části, je dlouhodobě opomíjeno a neudržováno. Před rokem 1989 zde fungovala prodejna potravin a oblíbená kinokavárna, objekt byl známý pod názvem Jasmín. Po revoluci se zde začali střídat nájemci, část horního patra byla zapůjčena bezplatně Kulturnímu centru Líšeň, p.o.  Časem se také vžil nový název - Kotlanka  .Záměrů na využití  a rekonstrukci bylo v průběhu let mnoho, žádný nebyl dopracován do fáze projektu.  Celková proměna této zanedbané lokality tak bude sice náročná časově a především i finančně, ale je nejvyšší čas s ní začít. Rada městské části proto zadala zpracování ideového záměru možnosti využití objektu a pasáže na jejímž základě bude rozhodováno o budoucí podobě  . Architektonická kancelář WIK dostala za úkol vypracovat variantní řešení ideové studie včetně vizualizací , kterou společně se zástupci radnice představí na veřejné debatě …března v sále radnice. Následovat bude další debata přímo v obchodním centru.

V současné době probíhají jednání se stávajícím  nájemcem, který na Kotlance provozuje prodejnu potravin, také probíhá diskuze s vedením Kulturního centra o požadavcích na úpravu prostor , které budou vyhovovat obsahové náplni a potřebám dalšího využívání pro kulturní a pohybovou činnost . Jednou z variant , která by na objektu vyřešila problém rekonstrukce střešního pláště a zároveň by mohla být pro městskou část přínosem  je nízkopodlažní lehká nástavba malometrážních bytů. Výstavbu těchto bytů pro komunitní bydlení seniorů podporuje jak město Brno, tak i Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 „V územním plánu je tato lokalita vedena jako území čistého bydlení, proto se nám ideový záměr nástavby malometrážních bytů pro seniory který nám zadala místostarostka Kremitovská líbil, navíc výhled do údolí a při pěkném počasí až na Pálavu si senioři určitě zaslouží. V naší studii je na objektu počítáno s 21 byty, společenskými prostory a ještě na střeše vznikne zahrada, kterou senioři určitě v létě budou rádi využívat“   komentoval zadání radnice ing.arch. Vít Vencour z atelieru WIK.   „V pasáži by zase určitě všichni přivítali nové prvky umožňující odpočinek i aktivní využití prostoru. Pokud mají být rozšířeny služby občanům, je nezbytné rekonstruovat stávající dvě podlaží tak, aby alespoň splňovala současný standard občanské výstavby. My jsme společně se zástupci radnice připraveni vést debatu o našem návrhu“.

Jak bude konečný návrh, na jehož základě se začne zpracovávat projektová dokumentace není zatím jasné, zejména občané této lokality by se měli aktivně zapojit do debaty o konečném využití objektu. Své podněty a názory můžete také posílat na mail místostarostky [obfuscate_1_|101|109|97|100|97|115|111|112|110|101|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]. Všechny budou konzultovány s vedením radnice i budoucími projektanty.

Iva Kremitovská, místostarostka

Fotogalerie

Související články

Průvodce pro nájemníky pro V. etapu modernizace 24. 6. 2024 Úřad Regenerace obecních bytů Projekty MČ
Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Doprava Bydlení Samospráva I. místostarosta
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Zeleň nás v Líšní provází na každém kroku. 8. 1. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
1 2 3 4 5
Poslední úprava: 23. 3. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů