Mateřská škola Puchýřova

Zpátky

Mateřská škola Puchýřova se nachází na ulici Puchýřova v městské části Líšeň.

Mateřská škola Puchýřova byla postavena v roce 1984 jako účelová budova, nachází se v klidném prostředí na rozhraní staré a nové Líšně pod zastávkou MHD Jírova. Kapacita školy je 84 dětí. Pro děti se snažíme vytvořit pohodové, bezpečné a podnětné prostředí, které bude stimulovat jejich rozvoj s ohledem na jejich věk a fázi jejich vývoje. K zaměření našeho školního vzdělávacího programu „Strom poznání“ na ochranu životního prostředí a svého zdraví nás inspirovalo okolí MŠ, které nabízí možnost pozorovat proměňující se přírodu i rozmanité biotopy, jako jsou pole, lesy, parky, vodní plochy a toky. V dostupné blízkosti máme Mariánské údolí, Stránskou skálu, Bílou horu, Lesní a Růženin lom, CHKO Hády. Přímé pozorování přírody podporuje přirozenou dětskou zvídavost a radost z objevování, děti si uvědomují, že příroda je rozmanitá a krásná, a každý z nás má osobní zodpovědnost za stav prostředí, ve kterém žije. Od roku 1996 je škola zaregistrována do sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička.

Při příznivém počasí si děti hrají na naší "Přírodní školní zahradě", která leží v bezprostředním sousedství školy. Děti se zde seznamují s pěstováním rostlin, pozorují jejich proměnu v průběhu celého roku, mají možnost volného pohybu a tvůrčích činností.  V současnosti máme schváleny projekt NPŽP 7/2019 na doplnění didaktických prvků na školní zahradu.  Realizace proběhne ve spolupráci s ÚMČ Líšeň v roce 2020/2021.

Třídy jsou barevně rozlišeny. V přízemí se nachází zelená třída, v prvním patře jsou dvě třídy modrá a žlutá, ve všech třídách jsou vzdělávány děti od tří do šesti let. Všichni zaměstnanci se snaží o to, aby socializace dětí probíhala v klidném, příjemném a inspirativním klimatu. Součástí školy je moderně vybavená školní kuchyně, ve keré je připravována chutná, zdravá a vyvážená strava. Poskytujeme i dietní stravování.

Díky spolupráci s ÚMČ Líšeň byla školní kuchyně vybavena konvektomatem a novou kuchyňskou linkou. Do tříd a kanceláře vedoucí stravování byl zakoupen nový nábytek.  Do vstupu školy byla instalována nájezdová rampa a na školní zahradu vstupní branka. Školní zahrada byla doplněna novými herními prvky. 

Kontaktní informace

Adresa Puchýřova 13a, 628 00 Brno - Líšeň
Zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň
Ředitelka MŠ Bc. Lada Benešová
E-mail [obfuscate_1_|103|110|108|108|91|103|121|108|106|112|92|60|109|103|107|110|115|41|93|117]
Telefon 544 210 333
Web www.mspuchyrova.cz
 


Další z rubriky

Fotogalerie

Poslední úprava: 25. 10. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů