Kryty v městské části Brno-Líšeň a ve městě Brně

Zpátky

Objevují se dotazy na možnosti krytů v rámci městské části. Obecně ve všech zděných bytových domech lze upravit sklepní prostory na improvizované úkryty pro krátkodobé ukrytí. Panelové domy k tomu nejsou vhodné, protože při zhroucení konstrukce stropy sklepů neunesou tíhu trosek. Panelová výstavba byla realizována bez souběžného budování kapacit k ukrytí.

Na webových stránkách HZS existuje seznam objektů určených k ukrytí podle jednotlivých obcí bez bližšího určení umístění těchto objektů, tyto informace jsou veřejně dostupné, ale nemají prakticky žádnou vypovídající schopnost. Odkaz na tyto informace máme na našich webových stránkách v sekci krizové řízení. Zde je popsán postup, jak se má občan v konkrétních situací zachovat.

Oficiálně existují v rámci města Brna pouze dva původní velké „kryty“ – 10-Z (Husova) a Denis (Nové sady), ale jejich kapacita je v řádech stovek lidí, navíc jsou využívány i pro jiné účely. Centrální sklady, kde by byly uloženy plynové masky a další prostředky osobní protichemické ochrany pro veškeré obyvatelstvo v tuto chvíli neexistují. Stejně tak již neexistují zmíněné „komplexní plány ochrany civilního obyvatelstva“, ale soustava krizových plánů, havarijních plánů, a dalších dokumentů, ve kterých jsou připravena opatření pro různé situace včetně výpadků dodávek energií. Aktuální legislativa s ohledem na rizika v naší republice počítá především s využitím tzv. improvizovaných úkrytů – sklepy, podchody, obecně stavebně kryté prostory.

Doporučené postupy pro řešení konkrétních mimořádných situací a krizových stavů najdete na web stránkách města Brna, v sekci Bezpečnost (https://www.brno.cz/obcan/bezpecnost), případně na portálu HZS JMK Krizport (www.krizport.cz).

Městská část je v úzkém kontaktu s pracovníky Odboru obrany MMB a ti nám vždy aktuální informace zasílají a my je dále poskytujeme prostřednictvím našich webových stránek a elektronické úřední desky občanů naší městské části. Dále dostáváme pravidelně i informace z výše uvedeného portálu HZS JMK Krizport a také tyto informace, pokud se týkají občanů zveřejňujeme. V této činnosti budeme pokračovat a můžeme Vás ujistit, že situaci sledujeme a informace Vám budeme i nadále včas poskytovat.

krizport-logo_tiny

hasičský záchranný sbor logo

 

Související články

Varování MPSV před podvodnými SMS a falešnými doménami 10. 11. 2023 Bezpečnost
UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) NA POTŘEBU OŘEZU, PŘÍP. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN 7. 11. 2023 Ochrana přírody Bezpečnost Život v Líšni Životní prostředí
TY TO ZVLÁDNEŠ 1. 11. 2023 Zdravotnictví Bezpečnost
Představení nového webu Bezpečnější Brno 26. 5. 2023 Bezpečnost
Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin 14. 11. 2022 Bezpečnost Život v Líšni
Virtuální svět 8. 6. 2022 Bezpečnost
Přechod pro chodce ulice Šimáčkova 20. 5. 2022 Bezpečnost Doprava
Kontakty pro pomoc Ukrajině 28. 2. 2022 Bezpečnost I. místostarosta
1 2 3
Poslední úprava: 2. 3. 2022.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů