IX.5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026

Zpátky


Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 20.04.2023 se začátkem v 15:00 hodin, v sále radnice, ÚMČ Brno - Líšeň

 Ke  stažení 

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise  

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

IX.5/5/2500

Hlasování

Žádost SK Líšeň o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň a žádost o udělení výjimky z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

6.

 IX.5/6/2000

Hlasování

Žádost o vydání souhlasu za vlastníka pozemku 3602/8 k dodatečnému povolení stavby kotelny včetně přípojek technické infrastruktury

Ing. Fleková

7.

IX.5/7/2000

Hlasování

Žádost o vydání souhlasu za vlastníka pozemku p.č. 3602/1 k výstavbě opěrné zdi a přístřešku

Ing. Fleková

8.

IX.5/8/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – žádost o prodej části pozemků p.č. 7903,7904, 7905,7893/1 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

9.

IX.5/9/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – žádost o prodej části pozemků p.č. 8075,8077,8079 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

10.

IX.5/10/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města -žádost o prodej části pozemku p.č. 4445/3 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

11.

IX.5/11/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – žádost o prodej části pozemku p.č. 7527,7554/1 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

12.

IX.5/12/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – žádost o prodej pozemku p.č. 9168/2 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

13.

IX.5/13/2000

Hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k prodeji nebo pronájmu části pozemku p.č. 1242 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

14.

IX.5/14/2000

Hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření ke směně pozemků v k.ú.Trnitá a v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

15.

IX.5/15/26000

Žádost o přepočítání a schválení uzavření nového splátkového kalendáře

JUDr.Vacková

16.

IX.5/16/2600

Žádost o schválení uzavření splátkového kalendáře

JUDr.Vacková

17.

IX.5/17/2600

Hlasování

Návrh Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMČ

JUDr.PhDr.Příborský

18.

 

Diskuse s občany  

 

19.

 

Interpelace

 

20.

 

Diskuse

 

21.

 

Projednání zápisů z výborů

Zápis Kontrolního výboru ze dne 8.3.2023

Zápis Kontrolního výboru ze dne 12.4.2023

Zápis z Finančního výboru ze dne 13.4.2023

 

22.

 

Kontrola usnesení

 

23.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 12. 4. 2023.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů