Efektivní řešení situace ohrožených rodin

Zpátky
Efektivní řešení situace ohrožených  rodin

Brno,   23.  5.   2017  -   Nezisková   organizace   Ratolest  Brno  realizovala  26  měsíců   projekt s názvem „O dětech s dětmi". Sociální pracovníci Sociálně  aktivizačního  programu  (dále  SAP) Ratolesti Brno realizovali 26 případových konferencí se 17 rodinami. V rámci projektu  vytvo řili metodické příručky a organizovali setkávání s odborníky. To vše  s  cílem  zlepšit životní situace  rodin  a jejich  dětí, které se ocitají  vohrožení.

Projekt „O dětech s dětmi" byl realizován na pokračování (16 + 1O měsíců), a to zejména díky úspěšnosti jednotlivých činností. Ty pomáhaly řešit nepříznivou situaci rodin (při zachování jejich integrity) s důrazem na posilování rolí dětí při tomto procesu. Nabízel dostatek  prostoru  pro přípravu rodin na jednotlivé kroky, kterými při řešení své situace, s dalšími odborníky, procházely . Při 26 realizovaných případových konferencích během dvou a čtvrt roku se podařilo značně posunout, či vyřešit obtížnou situaci v 17 rodinách.

Součástí projektu byla také setkávání s odborníky a vzdělávání, díky  kterým  se  prohloubila  spolupráce neziskového sektoru a státního aparátu . Díky ní se tak efektivněji  řešily  problémové situace  vrodinách.

Za   poslední   dva   roky   vidím   ohromný    posun   v   kvalitě    realizovaných    setkání    při   práci   s rodinou. Velmi podstatné bylo zvyšování povědomí, mezi kolegy i rodinami, o samotném nástroji případových konferencí a jeho přínosu. Dalším důležitým bodem byla kvalitní příprava  rodiny  na proces   případových   konferencí   a   posilování   sebevědomí   dětí při sdělování vlastních přání a potřeb, která ovlivňují finální rozhodnutí  osudu rodiny. Nezbytná byla i podpora součinnost při realizaci jednotlivých setkán(" říká Bc.  Sandra  Šmídová,  koordinátorka  projektu,  sociální  pracovnice  SAP  Ratolest Brno.

Díky projektu vzniklo několik výstupů,  které mají dál vzdělávat  a inspirovat  další  odborníky  při práci na případových  konferencích  a řešení  nepříznivé  životní  situace rodin.

Ratolest Brno  se rozhodla  pro realizací  projektu na základě  dlouhodobých  zkušeností  při práci s rodinou, které ukazovaly, že hlas dětí při strategických rozhodnutích o osudu jejich rodin nebyl brán dostatečně nazřetel.

Projekt „O dětech s dětmi" byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska . www.eeagrants .org

Kontakty:

Bc. Sandra Šmídová DiS., koordinátorka projektu„ O dětech s dětmi "SAP Ratolest Brno, sandra.smidova@ratolest.cz, tel: 608 563 977

Mgr. Veronika  Křížková,  PR  a média, veronika.krizkova@ratolest.cz,774 682 776

Podpořeno  grantem  z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. eeagrants.org. Qeea grant s

Ratolest Brno dává dětem šanci žft ve funkčních rodinnách a pomáhá mladým dostat se ze šikmé plochy.  Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny problémů i jejich následky.  

RATOLEST BRNO,občanské sdružení, třfda Kpt. Jaroše7b, 602 00 Brno, www.ratolest.cz tel.:·+420 545 243 839,  +420 773 826 837 ernail: ratolest@ratolest.cz.  Přidejte se, číslo dárcovského účtu: 240 026 7002/2010 

Související články

Informace k otevření Kontaktního místa pro bydlení 11. 6. 2020 Bydlení Sociální služby
POMOC rodinám i jednotlivcům v souvislosti s COVID19 4. 5. 2020 Sociální služby
Poradní sbor starosty pro zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s opatřeními Vlády ČR proti šíření koronaviru 31. 3. 2020 Bezpečnost Sociální služby Aktuality
Odbor sociální péče MMB upozorňuje na volné kapacity pro zájemce o službu Tísňového volání 4. 10. 2018 Sociální služby
V Brně se při léčbě závislostí osvědčily terapeutické skupiny. Tři startují v Terapeutickém centru od září. 29. 8. 2018 Sociální služby
Letní festivaly: Hard & Smart pomáhá bavit se bezpečněji 16. 7. 2018 Sociální služby
Buďte zajímavější než počítač! 10 tipů pro rodiče, díky kterým dá dítě přednost vám 16. 7. 2018 Sociální služby
Jak poznáte, že máte problém se závislostí? Přijďte se zdarma poradit. 16. 7. 2018 Sociální služby
1 2 3

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 21. 6. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: