Co vzešlo z veřejného projednání – Bytový dům při ulici Zikova

Zpátky
Co vzešlo z veřejného projednání – Bytový dům při ulici Zikova

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,
v úterý 23. 6. 2015 se v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskutečnilo veřejné projednání - Bytový dům při ulici Zikova v Brně-Líšni.

Líšeňští zastupitelé jednomyslně zastávají názor, že pozemky při ulici Zikova - Elplova (parc. č. 8362/1, 8362/6 a 8362/5) by měly být nestavební – městská zeleň, funkční typ ZR plochy rekreační zeleně. Zastupitelé Líšně pouze dávají své stanovisko zastupitelům města Brna – konečné rozhodnutí je vždy a pouze na městu Brnu a jeho zastupitelích.
Dne 29. 4. 2015 podala firma NET Development, s.r.o. zastoupená firmou PRIST Brno – projekce inženýrských staveb žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby – Bytový dům při ulici Zikova v Brně-Líšni, na pozemku parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Brno-Líšeň.
Bytový dům při ulici Zikova v Brně-Líšni je navržen jako obytná stavba s šesti nadzemními podlažími s bytovými jednotkami určenými k trvalému bydlení a s technickým, provozním zázemím a parkovacími stáními v 1. a 2. podzemním podlaží. V celém objektu bytového domu se nachází celkem 32 bytů různých velikostí a celkem 58 vnitřních parkovacích stání v podzemních částech domu a jedno venkovní parkovací stání před bytovým domem na pozemku investora. 
Je důležité, aby nejenom zastupitelé, ale především občané vyjádřili své stanovisko voleným orgánům města Brna a jeho představitelům podepsáním prohlášení.

Svým podpisem podpořte naše společné úsilí – jednu ze tří variant:

  1. Změna Územního plánu města Brna z ploch stavebních na plochy nestavební - městská zeleň, funkční typ ZR plochy rekreační zeleně.
  2. Majetkové vypořádání z úrovně města Brna - výkup pozemku parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Brno-Líšeň.
  3. Směnu pozemku parcelní číslo 8362/6 v katastrálním území Líšeň za jiný pozemek ve vlastnictví města Brna.

Podepsat toto prohlášení bude možné do konce července, archy jsou zde ke stažení (ve formátu doc nebo pdf).

Děkujeme všem, kteří se veřejné debaty zúčastnili a vyjádřili své stanovisko a podpořili naše obavy ze zvýšení dopravního zatížení celé lokality, kterým by došlo k výraznému zhoršení životních podmínek občanů.
Děkujeme zároveň i firmě NET Development, s.r.o. a firmě PRIST Brno za představení záměru výstavby - Bytového domu při ulici Zikova v Brně-Líšni.

Děkuji Vám za spolupráci.

Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

 

IMG_5834a    IMG_5836a

Související články

Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti 23. 9. 2020 Diskuze s občany Starosta
Pozvánka na 2. veřejnou debatu na téma obchodní centrum Jasmín - Nová Kotlanka 3. 9. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata na téma Nová Kotlanka - 24.6.2020 22. 6. 2020 Diskuze s občany
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Náměstí Karla IV. II. místostarosta Projekty MČ Diskuze s občany
Představení výsledků Územní studie pro Brno 13. 3. 2019 Diskuze s občany
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Diskuze s občany
Veřejná debata z cyklu "Ministři v Líšni" 29. 8. 2016 Diskuze s občany
1 2 3 4
Poslední úprava: 24. 6. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: