Chlorid sodný nad zlato?

Zpátky

Kdo touží po „ladovské“ zimě, tak se jí konečně dočkal. Při pohledu z okna je bílá krásná, ale se sněhem přichází i nutnost zajištění schůdnosti chodníků a sjízdnosti cest. Před pár desítkami let se zametalo, sypalo popelem nebo pískem, jezdilo pomalu nebo nejezdilo. Dnes všechno „vyřeší“ posypání solí.
Sníh roztaje, je z něj nejdřív „břečka“ a pak voda. Ta „zmizí“. Kam se ale poděje sůl? Protože i tady platí zákon o zachování hmoty, tak se sůl neztratí. V rozpuštěném sněhu, tedy ve vodě, chlorid sodný disociuje („rozdělí se“) na chloridový ion a sodný ion. Ty se chovají odlišně – chlorid zůstává ve vodě, sodík se váže např. v půdě.
Část této vody si s rozpuštěnou solí odneseme domů nasáklou v botách a ponožkách. Z pevných ploch odteče voda do kanalizace a z ní, existuje-li dešťová kanalizace, do nejbližšího toku. Pokud sůl dopadne na volný povrch (trávník, hlínu) nebo je tam s vodou „rozstříknuta“ nebo tam nateče, vsakuje se voda do půdy a potom do podložních hornin. Nakonec se dostane až do podzemní vody. Vsakování vody ze sněhu je ale nutné! Jen tehdy bude voda i v době sucha.

Jaké to má důsledky? I když je voda s rozpuštěnou solí v potoce nebo řece naředěna, škodí vyšší obsah rozpuštěných látek jak rostlinám, tak i živočichům. Pokud se voda se solí dostane do půdy, vzniká poškození rostlin v důsledku změny chemismu půdní vody. Kolem intenzivně ošetřovaných ploch vznikají zasolené půdy – slaná poušť.
Jsem hydrogeolog a tak mě hodně trápí, když se voda s vysokým obsahem chloridů dostane až do podzemní vody. V naší republice jsou lokality, kde musel být zrušen odběr podzemní pitné vody z důvodu vysokého obsahu chloridů, které mají původ v používání chloridu sodného.
Aplikace chloridu sodného tedy rozhodně není neškodná. Poškozuje půdu, rostliny a celou hydrosféru. V současnosti neexistuje „jednoduchá náhrada“. Rozhodně by bylo dobré solí maximálně šetřit, a pokud je to možné, nesolit vůbec a zametat nebo používat písek. Poděkují nám všechny rostliny v okolí komunikací a přispějeme i k čistotě vody.

RNDr. Jitka Novotná

 

 

Související články

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) NA POTŘEBU OŘEZU, PŘÍP. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN 7. 11. 2023 Bezpečnost Život v Líšni Životní prostředí Ochrana přírody
Upozornění na zvýšené riziko požárů 25. 7. 2022 Životní prostředí Ochrana přírody
Srážková voda – co s ní? 21. 9. 2015 Ochrana přírody
Hády - jak je neznáte 20. 3. 2015 Ochrana přírody
Ochrana ptáků před nárazy do skel 18. 2. 2015 Ochrana přírody
Poslední úprava: 20. 1. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: