Blokové čištění v Líšni 2023

Zpátky
Blokové čištění v Líšni 2023

SÍDLIŠTĚ

 

Úsek č.1 – VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA, SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

17. 4., 22. 5., 4. 9., 16. 10. 2023

samostatná parkoviště 7. 6., 25. 9. 2023

 

Úsek č.2 – PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA, HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

18. 4., 23. 5., 5. 9., 17. 10. 2023

samostatná parkoviště: 7. 6., 25. 9. 2023

 

Úsek č.3 – MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Jírova), NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ, PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy

3. 4., 5. 6., 7. 9., 1. 11. 2023

samostatná parkoviště: 14. 6., 21. 9. 2023

 

Úsek č.4 – MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Novolíšeňská), JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (průjezdná část), SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA, KLAJDOVSKÁ (část po RD St. Líšeň), včetně jejich parkovišť před domy

6.4., 7. 6. ,12.9., 6.11. 2023

samostatná parkoviště: 14. 6., 21. 9. 2023

 

Úsek č.5 - JOSEFY FAIMONOVÉ od ul. Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně jejich parkovišť před domy

13. 4., 12. 6., 20. 9., 8. 11. 2023

 

STARÁ LÍŠEŇ

 

Úsek č.6 – KLICPEROVA, RAŠELINOVÁ, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA, FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, P. VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO, JABLONSKÉHO včetně parkovišť před domy  

20. 4., 29. 5., 11. 9., 23. 10. 2023

 

Úsek č.7 – KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, BYLINKOVÁ, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREITCETLOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Šimáčkova), ZAHRADNÍ, včetně parkovišť před domy

21. 4., 30. 5., 12. 9., 25. 10. 2023

 

Úsek č.8 – OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU,

KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, ŠIMÁČKOVA (mimo tzv. ZÁKOS), PODHORNÍ (vjezd z ul. Ondráčkova), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ, včetně parkovišť před domy

24. 4., 8. 6., 18. 9., 30. 10. 2023

 

Úsek č.9 – BRATŘÍ PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA, LESKAUEROVA, BORKOVCOVA, BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA, NÁM. KARLA IV., HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, R. KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO, HŘBITOVNÍ, včetně parkovišť před domy

25. 4, 9. 6., 19. 9., 31. 10. 2023

 

Pro termíny čištění tzv. zákosových komunikací (kde jezdí MHD), sledujte stránky Brněnských komunikací a.s.

 

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejich součástí.

Související články

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) NA POTŘEBU OŘEZU, PŘÍP. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN 7. 11. 2023 Životní prostředí Ochrana přírody Bezpečnost Život v Líšni
Umístění kontejnerů na bioodpad 2023 2. 11. 2023 Život v Líšni Životní prostředí Odpady
Zveřejnění znaleckých posudků pro kácení stromů 2022/2023 2. 3. 2023 Životní prostředí Veřejný prostor a údržba
Práce na Strategickém plánu rozvoje městské části Brno-Líšeň pokračují 27. 2. 2023 O Líšni Líšeňské noviny Diskuze s občany Životní prostředí Život v Líšni
Na neudržované stezce mezi Líšní a Podolím proběhl Mikulášský úklid 7. 12. 2022 Životní prostředí
Povolení vstupu do plochy veřejné zeleně (zvláštní užívání zeleně) 21. 9. 2022 Životní prostředí
Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova 29. 8. 2022 Bydlení Starosta Stavební řízení Životní prostředí
1 2 3 4 7 9 12
Poslední úprava: 22. 2. 2023.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů