Blokové čištění v Líšni 2022

Zpátky
Blokové čištění v Líšni 2022

SÍDLIŠTĚ

 

Úsek č.1 – VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA, SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

7. 4., 23. 5., 5. 9., 26. 10. 2022

samostatná parkoviště 8. 6., 15. 9. 2022

 

Úsek č.2 – PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA, HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

8. 4., 24. 5., 6.9., 31. 10. 2022

samostatná parkoviště: 8. 6., 15. 9. 2022

 

Úsek č.3 – MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Jírova), NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ, PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy

1. 4., 20. 5., 7. 9., 3. 11. 2022

samostatná parkoviště: 25. 5., 23. 9. 2022

 

Úsek č.4 – MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Novolíšeňská), JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (průjezdná část), SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA, KLAJDOVSKÁ (část po RD St. Líšeň), včetně jejich parkovišť před domy

6.4., 27.5.,12.9.,7.11. 2022

samostatná parkoviště: 25. 5., 23. 9. 2022

 

Úsek č.5 - JOSEFY FAIMONOVÉ od ul. Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně jejich parkovišť před domy

11. 4., 3. 6., 19. 9., 10. 11. 2022

 

STARÁ LÍŠEŇ

 

Úsek č.6 – KLICPEROVA, RAŠELINOVÁ, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA, FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, P. VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO, JABLONSKÉHO včetně parkovišť před domy  

20. 4., 30. 5., 7. 9., 1. 11. 2022

 

Úsek č.7 – KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, BYLINKOVÁ, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREITCETLOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Šimáčkova), ZAHRADNÍ, včetně parkovišť před domy

22. 4., 31. 5., 12. 9., 3. 11. 2022

 

Úsek č.8 – OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU,

KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, ŠIMÁČKOVA (mimo tzv. ZÁKOS), PODHORNÍ (vjezd z ul. Ondráčkova), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ, včetně parkovišť před domy

26. 4., 6. 6., 13. 9., 4. 11. 2022

 

Úsek č.9 – BRATŘÍ PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA, LESKAUEROVA, BORKOVCOVA, BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA, NÁM. KARLA IV., HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, R. KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO, HŘBITOVNÍ, včetně parkovišť před domy

28. 4, 7. 6., 14. 9., 8. 11. 2022

 

Pro termíny čištění tzv. zákosových komunikací (kde jezdí MHD), sledujte stránky Brněnských komunikací a.s.

 

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejich součástí.

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Samospráva I. místostarosta Doprava Bydlení
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
Blokové čištění v Líšni 2024 13. 3. 2024 Doprava Životní prostředí
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023 28. 2. 2024 Životní prostředí Starosta
Umístění kontejnerů na bioodpad 2024 19. 2. 2024 Život v Líšni Životní prostředí Odpady
Pálící dny - nepalte kompostujte (dotované kompostéry) 7. 2. 2024 Životní prostředí
Zeleň nás v Líšní provází na každém kroku. 8. 1. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
1 2 3 4 7 9 12
Poslední úprava: 21. 2. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů