Blíží se komunální volby a politici dostávají volební horečku

Zpátky
Blíží se komunální volby a politici dostávají volební horečku

V Líšni se toho děje hodně. Obec se rozvíjí, pořádají se kulturní, společenské a sportovní akce. Svoláváme debaty, abychom zjistili názory občanů. Ta poslední proběhla před necelým měsícem na téma ochrany bydlení na ulici Holzova a zúčastnilo se jí přes 80 občanů (viz samostatný článek).

Komunikujeme a na základě výsledků z debat měníme Líšeň, abychom našli nejširší shodu. Ale i demokracie je lidským výtvorem a má své „většinové“ hranice. Jak říká Babička Boženy Němcové: „Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“  Úplná shoda je nemožná a zavání totalitním smýšlením.

Tak je přirozené, že se po volbách rozdělí zastupitelé či poslanci na ty, kteří mají k sobě blíže a prosazují společné projekty. Hledají efektivní cestu, jak naplnit přání občanů, kteří je volili. Ty nazýváme pro zjednodušení koalicí. Přirozeně pak vyplyne, že jsou zastupitelé, kteří stojí mimo spolupracující koalici – ty pak nazýváme opoziční. Mají také svůj úkol. Připomínají těm, kteří dostali důvěru a spravují obec, že zde nejsou natrvalo a kritikou přispívají, aby koalice dělala co nejméně chyb.

Jsem vždy rád za věcnou kritiku, bez osobních emocí. Ono totiž v zásadě platí, že když nemáte skutečné problémy, tak se střety přesouvají do osobní roviny a emocí. Emoce a osobní útoky, jak známo, konstruktivní moc nejsou, ale o to jsou vášně plamennější.

Můžeme se tedy společně rozhlédnout kolem, a hlavně zjara cítíme a vidíme stovky kvetoucích stromů, které jsme vysadili a jsou přínosem pro ekologii a každého občana. Můžeme se projít starou zástavbou nově zrevitalizovaným Parkem Trnkova. Uvidíme čilý stavební ruch na Orlovně, kterou postupně rekonstruujeme do původní krásy. V sídlišti Vás zve k procházce Park Rokle, kde připravujeme kavárnu za získané dotace. Na Dělňáku právě otevíráme nově zrekonstruovanou zahradu, která zve k pořádání komunitních akcí. Opravili jsme všechny školy, nebo jejich pavilóny, včetně bazénu na Holzové. Školky prošly revitalizacemi a poslední MŠ Michalova čeká jak revitalizace, tak přístavba nového pavilónu pro dalších 50 dětí. Nesmíme zapomenou na starou klášterní školu, kde sídlí střední zdravotnická škola – ta bude mít kompletně novou střechu.

Do Mariánského údolí již nejedeme tankodromem, ale nově opravenou komunikací, včetně nové, doposud chybějící, oddělené splaškové kanalizace. Dlouho jsme o to usilovali a jsem rád, že se do toho město pustilo. Na některé věci Brno zapomnělo, tak jsme vyjednali dodělání veřejného osvětlení na Velatické a dohodli jsme zastřešení všech zastávek na rekonstruovaném úseku. V sídlišti se podařilo zrekonstruovat obslužnou komunikaci za ulicí Elplova, Zikova a Synkova, včetně nových parkovacích míst u MŠ Synkova.

Některé věci se staly samozřejmostí, ač jsou v rámci samospráv ojedinělé. Například jmenné hlasování radních, které zvyšuje transparentnost a zodpovědnost každé radní, každého radního. Online přenosy a archivace se staly pro současnou koalici samozřejmostí. Veřejné debaty jsou našim běžným nástrojem, který bohužel trpěl nemožností je pořádat v době pandemie. I zde se však vracíme do běžných kolejí.

Obecní byty jsou kapitolou sama pro sebe, ale i zde platí, že se o svěřený majetek řádně staráme, nezatěžujeme obecní rozpočet a poskytujeme dostupné bydlení, dle jasných pravidel. Zdravotnické zařízení každoročně modernizujeme, dle naplánované etapizace. V nebytových budovách nás však čeká ještě hodně práce a tento „dluh“ postupně splácíme.

Podporujeme spolky, kulturní organizace, sportovní a zájmové kluby a vytváříme prostředí pro jejich rozvoj. Dotace dosahují ročně téměř 4 milionů korun a drtivá většina spolků sídlí ve staré zástavbě Líšně. Poskytují  služby a vyžití všem občanům Líšně a někdy i přespolním.

Zdravé finance jsou základem prosperity. Kdo si ještě vzpomene, že jsem stanul ve vedení obce před lety s 60 milionovým dluhem? Ale i to se od základů změnilo, dluhy nemáme a přebytek loňského hospodaření je přes 28 milionů Kč. Tedy 28 000 000 Kč, které je možné dále zapojit do rozvojových aktivit Líšně nebo je neutratit a šetřit na horší časy.

Rozhlédněte se kolem a posuďte sami, jak se obec proměnila k lepšímu. Je mi ctí Vám přestavovat měnící se Líšeň, díky Vaší podpoře.

Břetislav Štefan

 

 

 

Související články

top Zapojte se do strategického plánu rozvoje Líšně 7. 9. 2023 Život v Líšni Starosta Reportáže a videa o Líšni
Zrušení pošty - Ondráčkova 24. 4. 2023 Starosta Rada Úřad
Plodná veřejná diskuze k parku Houbalova 27. 2. 2023 Starosta Život v Líšni Veřejný prostor a údržba Park Houbalova
Park Houbalova – přijďte nám poradit, jak má park vypadat 2. 1. 2023 Starosta Park Houbalova
Park Houbalova - park podle Vašich představ 12. 9. 2022 Starosta Park Houbalova
Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova 29. 8. 2022 Bydlení Starosta Stavební řízení Životní prostředí
1 2 3 4 5
Poslední úprava: 4. 5. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů