Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova

Zpátky

Vzhledem k situaci, že v poslední době v souvislosti se zahájením stavebních prací na stavbě vedené pod názvem „Autocentrum Renault OPPORTUNITY, Parkoviště DACIA – zpevněné plochy, opěrné zdi a oplocení-SO 001- komunikace a zpevněné plochy“ došlo k omezení průchodu občanů k zastávce MHD – stavebník zamezil průchodu oplocením a bránou.  V souvislosti s tímto omezením se na ÚMČ obracejí občané z dotčeného okolí stavby se svými stížnostmi a dotazy.

Chci se proto k této vzniklé situaci vyjádřit a občany informovat o skutečných faktech. Také i proto, abych zabránil vzniku dohadů, které se již na různých sociálních mediích objevují. Tak za prve. Úřad městské části ani město Brno žádný ze stavbou dotčených pozemků stavebníkovi neprodal, stavebník tedy staví na pozemcích, které sám dlouhodobě vlastní. První stavební povolení se datuje v letech 2009 a to vznikla první stavba „Autocentra…“ a již v té době byl vlastník pozemků totožný se současným vlastníkem – to jen jako odpověď těm, kteří se na nás obracejí a domnívají se, že s těmito pozemky se nějak spekulovalo nebo spekuluje.

Ale přejdu do současnosti. Stavebník- OPPORTUNITY, spol. s .r.o. požádal v roce 2022 Stavební odbor při ÚMČ Brno-Líšeň o vydání stavebního povolení pro výše uvedený stavební záměr  „Autocentrum Renault OPPORTUNITY, Parkoviště DACIA – zpevněné plochy, opěrné zdi a oplocení - SO 001- komunikace a zpevněné plochy“. Následně proběhla všechna zákonná vyjádření dotčených orgánů, mám všechna k dispozici a pokud by se měl otisknout jen seznam vyjadřovatelů, je to na stranu A4. Co je ve vyjádřeních zúčastněných stran, mimochodem všechna jsou souhlasná, to nejdůležitější je vyjádření zástupce ÚMČ Brno-Líšeň, ve kterém se po stavebníkovi požaduje, aby po dokončení stavby byla zachovaná přístupnost pro občany z ulic sousedících s budovanou stavbou k zastávce MHD Novolíšeňská a dopravnímu uzlu při ulici Novolíšeňská.

A tak se ve stavebním povolení, vydaném 22.2.2023 dočtete: zde si pro přesnost dovolím citovat: Chodník bude přemístěn na parc. č. 4422/572, návaznost na veřejně přístupné komunikace v ulici Sedláčkova a Novolíšeňská bude zachována. Bude realizován nový sjezd do komunikace v ulici Sedláčkova, současně je nutné posunou přechod pro chodce o 4,5 m a provést bezbariérovou úpravu navazující dopravní infrastruktury. Chodník (SO 001 A2) bude sloužit pro průchod veřejnosti k zastávce MHD Novolíšeňská, bude proveden ve stejném podélném sklonu jako stávající, ve skladbě pro pojíždění vozidel údržby. Chodník je bezbariérový. Tolik citace z platného stavebního povolení ve vztahu k zachování průchodu pro občany.

V současnosti, jak sami vidíte, stavební práce probíhají, z důvodu bezpečnosti je zamezen přístup do stavby oplocením a je tedy vhodné využívat pro cestu k uzlu MHD komunikaci sousedící s objektem McDonald. Stavební povolení má platnost do 02/2025,součástí stavebního povolení jsou i stavební výkresy kde je nové řešení přístupu k MHD projekčně zpracováno a zakresleno. Budu rád a věřím, že práce budou skončeny před nástupem letošní zimy a bude tak možné zase využívat původní trasu.

 

Jan Skotal

1.místostarosta

MČ Brno-Líšeň

Související články

Podchod u ZŠ Novolíšeňská v novém kabátě 22. 7. 2024 Samospráva II. místostarostka Život v Líšni
Fotbalový klub SK Líšeň oslavil 100 let 22. 7. 2024 SK Líšeň Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
Boží muka v parku na ulici Trnkova 15. 7. 2024 Kultura Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Bydlení II. místostarostka Život v Líšni
Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 I. místostarosta Doprava Bydlení Samospráva
Knihovna v Líšni se přes léto uzavře, projde kompletní modernizací 3. 6. 2024 Kultura Život v Líšni
1 2 3 4 7 13 18 24
Poslední úprava: 29. 5. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů