Aktuality II. místostarosty - březen 2021

Zpátky

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, další měsíc rychle uběhl a je tu znovu soupis aktualit z oblastí, které na radnici pro Vás řeším.

Někteří jste se na nás během posledních týdnů obraceli s dotazy na úklid sněhu. Proč se někdy používá sůl a někdy písek, kdy a jak je úklid plánován apod. Zimní údržba je prováděna odbornými firmami, které mají léta zkušeností a měly by vědět, co dělají. Volí svoji strategii nejen podle momentálního stavu, ale i podle výhledu počasí na další dny. Sůl se např. používá tehdy, když je šance sníh a led zcela rozpustit. Pokud ne, používá se inertní materiál. Samotná sůl je někdy používána ve větších zrnech, která tak sama plní i funkci inertu.

Chápu, že byste někteří preferovali sůl zcela vyřadit. Nicméně má svoje opodstatnění, pokud je naší hlavní prioritou bezpečnost občanů. Strategie zimní údržby je docela komplexní záležitost, a proto jsem o vysvětlení celého procesu požádal pana Paláska, vedoucího čety firmy SUEZ CZ, která má v Líšni na starosti většinu chodníků. Najdete je v samostatném článku v tomto čísle LN.

Provádíme prořez stromů v renovovaném parku na Trnkově

V minulém čísle jsem zde psal o plánovaných krocích k dokončení renovace parku na Trnkově. Dnes bych chtěl blíže popsat prořez a dosadbu nových stromů a keřů, ke které dojde během roku. V rámci přípravy projektu celkové obnovy parku byl proveden odborný průzkum všech stromů a vytipovány ty, které by měly být odstraněny, protože jsou buď suché, poškozené, potenciálně nebezpečné anebo jiným konkurující. Budeme tedy muset skácet tři větší stromy, a to nyní v předjaří, kdy je to povolené, ovšem všechny budou nahrazeny na podzim, kdy je nejvhodnější doba pro sázení. Stejně tak bude odstraněno několik menších stromů, které rostou nevhodně ve skupinkách a vzájemně si konkurují. Ty budou nahrazeny novými stromy anebo výraznými keři. V parku tak přibydou javory, buky, babyky, muchovníky, lípy, okrasné jabloně a třešně, magnólie, hortenzie, habry, tisy nebo růže, které v souladu s návrhem zahradního architekta park dále zkrášlí.

Obecně se samozřejmě snažíme maximum vzrostlých stromů zachovat a investujeme i do opatření na prodloužení jejich života. To se týká např. největší lípy v jihovýchodní části parku (za pomníkem J. Faimonové), která má dutinu a je nutné ji ošetřovat.

Nekácíme stromy kvůli alergiím

Vzrostlé stromy chráníme i jinde v Líšni. Často se na nás obracejí občané s žádostí o kácení kvůli vlastnímu zdraví, např. alergenních stromů v blízkosti obydlí. Proto jsme nechali zpracovat posudek od našeho dendrologa, pana Ing. Forala, který v samostatném článku vysvětluje, jak je to se stromy a alergiemi. Na základě jeho doporučení nebudeme stromy z těchto důvodů likvidovat. Stromy, zvláště listnaté, totiž do města patří. Plní důležité ekologické funkce a jsou pro naše zdraví naopak velmi prospěšné. A kvůli rozvoji různých sítí se prostor pro ně neustále zmenšuje – v jejich ochranných pásmech mnohdy nemůžeme nahrazovat ani stromy, které tu doposud rostly.

Kontejnery na bioodpad

S blížícím se jarem připravujeme opět pravidelný svoz bioodpadu ze zahrad. Jejich nabídku ještě rozšíříme o nový kontejner na rohu Šimáčkovy a Obecké. Vypozorovali jsme totiž, že kontejner na Kubelíkově je vždy přeplněný. Na Ondráčkovu se zatím vrátit nemůžeme, a proto minimálně během jara zůstane kontejner u hřiště na Kučerově, který je méně vytížený, a proto jej doporučuji všem, kteří mají možnost bioodpad odvézt dále. Termíny svozu jsou tradičně vždy třetí víkend v měsíci březnu, dubnu a květnu, tedy 19.-22. 3., 16.-19. 4. a 14.-17. 5. 2021.

Kontejnery na bioodpad 2021

Bloková čištění 2021

Blíží se i termíny blokových čištění. Začínají od dubna, ale protože se nám podařilo získat pro dva bloky termín hned 1. 4., připomínám to raději už v tomto čísle. Harmonogram na celý rok najdete i na webu radnice. Snažíme se objednávat termíny co nejdříve na jaře a co nejpozději před zimou. Jsou však koordinovány v rámci celého města kvůli kapacitám odtahů, takže si nemůžeme úplně vybírat.

Termíny blokovéhO čištění 2021

Projekty fotovoltaiky

A na závěr jedna dobrá zpráva. Město Brno schválilo spolufinancování čtyř projektů fotovoltaických elektráren, které jsme připravili pro naše školy a polikliniku a budeme na ně žádat o dotaci z EU fondů. Pokud bude dotace schválena a podaří se nám vyřídit veškerou administrativu, mohli bychom již v létě spustit elektrárny. Podle výpočtů energetických posudků by nám elektrárny měly ročně ušetřit minimálně 142 MWh energie a uspořit 764 tis. korun.

Martin Příborský, II. místostarosta

Související články

Podchod u ZŠ Novolíšeňská v novém kabátě 22. 7. 2024 Samospráva II. místostarostka Život v Líšni
Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Bydlení II. místostarostka Život v Líšni
Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 I. místostarosta Doprava Bydlení Samospráva
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
Pojďme společně posunout vzájemnou komunikaci ještě o kousek dál 8. 4. 2024 Propagace Líšně II. místostarostka Život v Líšni
1 2 3 4 6 8 10
Poslední úprava: 1. 3. 2021.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů