Aktuality II. místostarosty - březen 2021

Zpátky

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, další měsíc rychle uběhl a je tu znovu soupis aktualit z oblastí, které na radnici pro Vás řeším.

Někteří jste se na nás během posledních týdnů obraceli s dotazy na úklid sněhu. Proč se někdy používá sůl a někdy písek, kdy a jak je úklid plánován apod. Zimní údržba je prováděna odbornými firmami, které mají léta zkušeností a měly by vědět, co dělají. Volí svoji strategii nejen podle momentálního stavu, ale i podle výhledu počasí na další dny. Sůl se např. používá tehdy, když je šance sníh a led zcela rozpustit. Pokud ne, používá se inertní materiál. Samotná sůl je někdy používána ve větších zrnech, která tak sama plní i funkci inertu.

Chápu, že byste někteří preferovali sůl zcela vyřadit. Nicméně má svoje opodstatnění, pokud je naší hlavní prioritou bezpečnost občanů. Strategie zimní údržby je docela komplexní záležitost, a proto jsem o vysvětlení celého procesu požádal pana Paláska, vedoucího čety firmy SUEZ CZ, která má v Líšni na starosti většinu chodníků. Najdete je v samostatném článku v tomto čísle LN.

Provádíme prořez stromů v renovovaném parku na Trnkově

V minulém čísle jsem zde psal o plánovaných krocích k dokončení renovace parku na Trnkově. Dnes bych chtěl blíže popsat prořez a dosadbu nových stromů a keřů, ke které dojde během roku. V rámci přípravy projektu celkové obnovy parku byl proveden odborný průzkum všech stromů a vytipovány ty, které by měly být odstraněny, protože jsou buď suché, poškozené, potenciálně nebezpečné anebo jiným konkurující. Budeme tedy muset skácet tři větší stromy, a to nyní v předjaří, kdy je to povolené, ovšem všechny budou nahrazeny na podzim, kdy je nejvhodnější doba pro sázení. Stejně tak bude odstraněno několik menších stromů, které rostou nevhodně ve skupinkách a vzájemně si konkurují. Ty budou nahrazeny novými stromy anebo výraznými keři. V parku tak přibydou javory, buky, babyky, muchovníky, lípy, okrasné jabloně a třešně, magnólie, hortenzie, habry, tisy nebo růže, které v souladu s návrhem zahradního architekta park dále zkrášlí.

Obecně se samozřejmě snažíme maximum vzrostlých stromů zachovat a investujeme i do opatření na prodloužení jejich života. To se týká např. největší lípy v jihovýchodní části parku (za pomníkem J. Faimonové), která má dutinu a je nutné ji ošetřovat.

Nekácíme stromy kvůli alergiím

Vzrostlé stromy chráníme i jinde v Líšni. Často se na nás obracejí občané s žádostí o kácení kvůli vlastnímu zdraví, např. alergenních stromů v blízkosti obydlí. Proto jsme nechali zpracovat posudek od našeho dendrologa, pana Ing. Forala, který v samostatném článku vysvětluje, jak je to se stromy a alergiemi. Na základě jeho doporučení nebudeme stromy z těchto důvodů likvidovat. Stromy, zvláště listnaté, totiž do města patří. Plní důležité ekologické funkce a jsou pro naše zdraví naopak velmi prospěšné. A kvůli rozvoji různých sítí se prostor pro ně neustále zmenšuje – v jejich ochranných pásmech mnohdy nemůžeme nahrazovat ani stromy, které tu doposud rostly.

Kontejnery na bioodpad

S blížícím se jarem připravujeme opět pravidelný svoz bioodpadu ze zahrad. Jejich nabídku ještě rozšíříme o nový kontejner na rohu Šimáčkovy a Obecké. Vypozorovali jsme totiž, že kontejner na Kubelíkově je vždy přeplněný. Na Ondráčkovu se zatím vrátit nemůžeme, a proto minimálně během jara zůstane kontejner u hřiště na Kučerově, který je méně vytížený, a proto jej doporučuji všem, kteří mají možnost bioodpad odvézt dále. Termíny svozu jsou tradičně vždy třetí víkend v měsíci březnu, dubnu a květnu, tedy 19.-22. 3., 16.-19. 4. a 14.-17. 5. 2021.

Kontejnery na bioodpad 2021

Bloková čištění 2021

Blíží se i termíny blokových čištění. Začínají od dubna, ale protože se nám podařilo získat pro dva bloky termín hned 1. 4., připomínám to raději už v tomto čísle. Harmonogram na celý rok najdete i na webu radnice. Snažíme se objednávat termíny co nejdříve na jaře a co nejpozději před zimou. Jsou však koordinovány v rámci celého města kvůli kapacitám odtahů, takže si nemůžeme úplně vybírat.

Termíny blokovéhO čištění 2021

Projekty fotovoltaiky

A na závěr jedna dobrá zpráva. Město Brno schválilo spolufinancování čtyř projektů fotovoltaických elektráren, které jsme připravili pro naše školy a polikliniku a budeme na ně žádat o dotaci z EU fondů. Pokud bude dotace schválena a podaří se nám vyřídit veškerou administrativu, mohli bychom již v létě spustit elektrárny. Podle výpočtů energetických posudků by nám elektrárny měly ročně ušetřit minimálně 142 MWh energie a uspořit 764 tis. korun.

Martin Příborský, II. místostarosta

Související články

Aktuality II. místostarosty 31. 10. 2022 Propagace Líšně II. místostarostka Život v Líšni
Aktuality II. místostarosty 12. 9. 2022 II. místostarostka
Debata o náměstí Karla IV. - územní studie  30. 8. 2022 II. místostarostka Náměstí Karla IV.
Aktuality II. místostarosty 27. 6. 2022 II. místostarostka
Přechod pro chodce ulice Šimáčkova 20. 5. 2022 Doprava Bezpečnost
Městská část Brno-Líšeň nabízí k pronájmu prostory pro provoz kavárny (včetně venkovní zahrádky) v objektu Klajdovská 28 (Dělňák) 18. 5. 2022 II. místostarostka Rekonstrukce zahrady Dělňáku
1 2 3 4 5 6 8
Poslední úprava: 1. 3. 2021.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů