VIII.14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 30. 4. 2020 se začátkem v 17:00 hodin v Dělnickém domě, Klajdovská 28, 628 00 Brno

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.14/5/2000

hlasování

Žádost MO MMB o stanovisko k nabytí pozemku p.č. 2540/94 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSMV do majetku St.města Brna s omezujícími podmínkami na dobu 10 let, současně se stanoviskem k převzetí budoucí správy pozemku Městskou částí Brno – Líšeň

Ing. Belcredi

 

 

6.

VIII.14/6/2000 - redigováno

hlasování

Žádost spol. Demont Servis s.r.o. o odkoupení pozemků p.č. 9143/2 a p.č. 9165/2 v k.ú. Líšeň z vlastnictví St.města Brna do majetku společnosti Demont Servis s.r.o.

Ing. Belcredi

 

7.

VIII.14/7/2000

hlasování

Žádost MO MMB o zaujetí stanoviska k nabytí pozemků , formou prodeje p.č. 4409, 4417/13,4417/40,4417/44 a p.č. 8533/1 v k.ú. Líšeň  z vlastnictví spol.Quick develop s.r.o., Praha do majetku st.města Brna

Ing. Belcredi

 

8.

VIII.14/8/2000

 

hlasování

Žádost Stavebního bytového družstva Mír o upřesnění vysloveného souhlasu s prodejem částí pozemků p.č. 8125 (cca 7m2), p.č. 8116 (cca 6 m2) s doplněním pozemku p.č. 8126 – cca 1 m2 – na základě zaměření geometrickým plánem, k umístění nových sloupců lodžií budovaných k bytovému domu Bednaříkova 2187/5 v Brně – Líšni

Ing. Belcredi

 

 

9.

VIII.14/9/2000 - redigováno

hlasování

Žádost MO MMB vyplývající z návrhu paní Dagmar Kozákové o směnu vlastních pozemků p.č. 6238/24 a 2540/49 v k.ú. Líšeň (a dalších v k.ú. Židenice a k.ú.Komín ) za pozemky p.č. 4422/79, 4422/80 a 4422/81 v k.ú. Líšeň – majetek st.města Brna, svěřený MČ Brno – Líšeň

Ing. Belcredi

 

 

10.

VIII.l4/10/2600 - nezveřejněno

hlasování

Žádost o schválení splátkového kalendáře

JUDr.Vacková

11.

VIII.14/11/2600 - redigováno

hlasování

Neuplatnění předkupního práva města – garáž na pozemku města

JUDr.Vacková

12.

VIII.14/12/2600

hlasování

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna

JUDr.Vacková

13.

hlasování

Projednání opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií

 

14

 

Diskuse

 

15.

 

Interpelace

 

16.

 

Závěr

 

Video

Související články

VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 9. 2021 Zastupitelstvo
VIII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 8. 7. 2021 Zastupitelstvo
VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 6. 2021 Zastupitelstvo
VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 5. 2021 Zastupitelstvo
VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
VIII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 2. 2. 2021 Zastupitelstvo
1 2 3 4 8 11 14
Poslední úprava: 5. 2. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: