Stavební úřad - platné formuláře ke stažení

Zpátky
 1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (docx)
  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (pdf)
   
 2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (docx)
  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (pdf)

   
 3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (docx)
  Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (pdf)

   
 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (docx)
  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (pdf)

   
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (docx)
  Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (pdf)

   
 6. Žádost o vydání společného UR a SP (docx)
  Žádost o vydání společného UR a SP (pdf)

   
 7. Žádost o územní souhlas (docx)
  Žádost o územní souhlas (pdf)
   
 8. Ohlášení stavby (docx) 
  Ohlášení stavby (pdf)

   
 9. Žádost o stavební povolení (docx)
  Žádost o stavební povolení (pdf)

   
 10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (docx)
  Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (pdf)

   
 11. Oznámení o užívání stavby (docx)
  Oznámení o užívání stavby (pdf)

   
 12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (docx)
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (pdf)

   
 13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby (docx)
  Žádost o povolení předčasného užívání stavby (pdf)

   
 14. Oznámení změny v užívání stavby (docx)
  Oznámení změny v užívání stavby (pdf)

   
 15. Ohlášení odstranění (docx)
  Ohlášení odstranění (pdf)


   

 

Související články

Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova 29. 8. 2022 Bydlení Starosta Stavební řízení Životní prostředí
Poslední úprava: 30. 8. 2013.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: