Program VIII./43. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Zpátky

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 7.10.2020.

  Navržený pořad jednání:            Předkladatel:

1.

Zahájení a schválení programu

 

2.

VIII.43/2400/1

Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce zahrady Dělnického domu – stavební část – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

Mgr. Černá

3.

VIII.43/2500/1

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

Ing. Stehlík

4.

VIII.43/2500/2

Žádost Divadla Líšeň o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno -Líšeň

Ing. Stehlík

5.

VIII.43/2500/3

Žádost České tábornické unie – T.K.Kamzíci Brno, p.s.o. o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2020

Ing. Stehlík

6.

VIII.43/2500/4

Žádost spolku Orel jednota Brno -Líšeň o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2020

Ing. Stehlík

7.

VIII.43/2600/1

Dohoda o skončení nájmu (garáž). Smlouva o nájmu pozemku (garáž)

JUDr. Vacková

8.

VIII.43/2600/2

Dohoda o skončení nájmu (garáž ). Smlouva o nájmu pozemku (garáž)

JUDr.Vacková

9.

VIII.43/2600/3

Dohoda o skončení nájmu (garáž). Smlouva o nájmu pozemku (garáž)

JUDr.Vacková

10.

VIII.43/2600/4

Smlouva o nájmu pozemku (garáž) a dohoda o skončení nájmu

JUDr.Vacková

11.

VIII.43/2600/5

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci používání zábavné pyrotechniky

JUDr.Vacková

12.

VIII.43/2600/6

Žádost o znovu projednání pronájmu bytu 

JUDr.Vacková

13.

VIII.43/2600/7

Veřejná zakázka na stavební práce s názvem Oprava střech BD v Brně -Líšni 2021 – výzva k podání nabídek, textová část zadávací dokumentace

Mgr.Dryšl

14.

VIII.43/2600/8

Instalace nabíjecího stojanu elektrokol u budovy České televize

JUDr.Vacková

15.

VIII.43/2600/9

Termíny sňatečných obřadů na rok 2021

JUDr.Vacková

16.

VIII.43/1130/1

Umístění stojanů na kola u líšeňských základních škol

II.místostarosta

17.

 

Projednání zápisů z komisí

 

18.

 

Kontrola usnesení

 

19.

 

Diskuse, Různé

 

20.

 

Závěr

 

 

Poslední úprava: 1. 10. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: