Placení daně z nemovitých věcí v SIPO

Zpátky

Informace

Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Finanční správa ČR nabízí možnost zaplatit daň z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Leták Finanční správy ČR k této možnosti placení je ke stažení. Jedná se o novou službu, která počínaje zdaňovacím obdobím roku 2016 přináší řadu výhod poplatníkům daně, a to zejména těm, kteří byli zvyklí platit daň z nemovitých věcí složenkou na poště nebo v hotovosti na pokladně finančního úřadu.

Formulář Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je ke stažení.  Jeho vyplnění a doručení místně příslušnému finančnímu úřadu do 31.1.2016 je nutnou podmínkou pro umožnění placení daně prostřednictvím SIPO pro zdaňovací období počínaje rokem 2016. Nedílnou součástí tohoto oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla, nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.

 

Související články

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena na Jírové slaví 20 let svojí činnosti 17. 4. 2023 Život v Líšni Aktuality
top Informace k záměru pronájmu majetku obce – kavárna Rokle, termín prohlídky prostor 28. 2. 2023 Život v Líšni Aktuality Rokle
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2. 1. 2023 Samospráva Život v Líšni Aktuality
Údržba veřejných ploch - kontakty 2022-2023 7. 12. 2022 Aktuality
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka - stavební technik Stáhnout soubor 30. 11. 2022 Aktuality
Informace o změnách v oblasti datových schránek 22. 11. 2022 Téma Aktuality
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin 12. 1. 2022 Aktuality Bezpečnost Bydlení Život v Líšni
Údržba veřejných ploch - kontakty 29. 11. 2021 Aktuality
1 2 3 4 5 7 9
Poslední úprava: 8. 1. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: