Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti

Zpátky
Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti

Názor občanů je pro obec velmi důležitý. Nemyslím, tím jednotlivé hlasy, ale součet či průnik názorů a hlasů všech, kteří vytváří obec a jsou její součástí. Je věky osvědčenou pravdou, že nejhlasitější nemusí mít vždy pravdu. Ale zde nehledáme pravdu, ale podobu území pod ulicí Houbalovou, která má sloužit občanům. Proto chceme znát Vaše názory na budoucnost této lokality.

Každý projekt vyžaduje rozhodnutí, odhodlání, trpělivost a čas nutný pro realizaci. Obdobně jsem postupoval před 14 lety, kdy se rozhodovalo o budoucí podobě Líšeňské rokle a hrozilo, že bude zastavěna soukromým investorem. Rozhodl jsem se oslovit občany a s kolektivem nadšenců jsme zjišťovali názory Líšňáků. Tehdy v anketě odpovědělo více než 400 občanů a 73% bylo pro zachování „lesoparku“. Následně jsme připravili projekt, zajistili financování, prosadili zahájení realizace a Rokli zásadním způsobem zvelebili. Ostatně v tom zvelebování a v drobných úpravách pokračujeme průběžně až do dnešních dnů. 

Podobná je situace i v lokalitě Park Houbalova – či eufemisticky označované jako „Jedlý park“. Chceme znát Vaše názory, neboť výsledná podoba má sloužit nám všem. Území je složité, prozatím není Líšni svěřené. Dobíhají majetkové změny, které umožní proměnu území. Zároveň jsem požádal společně se zastupiteli, aby území nebylo stavební, ale v novém územním plánu se z něj stala zeleň – tedy nezastavitelné plochy.  

Lokalita má také za sebou pestrou minulost od nedávné navážky stavební sutě, která za velmi zvláštních okolností probíhala zároveň s nepovolenou výsadbou stromů. Tehdejší aktivitu organizoval místní občan pan Sejkora. Čas plynul a šest let je dostatečná doba, abychom se podívali na území znovu. Zhodnotili, co pozitivního se událo a jak by se mělo rozvíjet do budoucna.

K tématu je vydán speciální Zpravodaj, který shrnuje základní fakta z pohledu odborníků. Dává prostor samosprávě a samozřejmě také zainteresovaným občanům z řad veřejnosti. Jsou nastíněny možnosti rozvoje. Cílem je získat, co nejvíce odpovědí, jak rozvinout toto místo se zajímavým potenciálem pro Líšeň a jeho občany. Elektronickou podobu Zpravodaje a možnost vyjádřit Váš názor naleznete na webových stránkách radnice, včetně odborných podkladů, názorů a vyjádření ( QR CODE ).

Váš názor je pro mě důležitý. Vy rozhodnete, kterým směrem se vydáme…

Břetislav Štefan, Váš starosta

Související články

Park Houbalova - výsledek ankety 20. 9. 2021 Park Houbalova
Investujeme do bezpečnosti, zdraví a kvalitního života 6. 2. 2021 Starosta
Vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku 2021 23. 12. 2020 Starosta
Rokle a Jedlý park aneb Veřejný zájem 2. 12. 2020 Starosta Rokle
Podpora elektromobility v Líšni 1. 11. 2020 Starosta Život v Líšni
Územní plán z roku 1994 – hasíme požáry 1. 11. 2020 Bydlení Starosta
Starosta: Spolu postavme domov pro seniory v Líšni 1. 10. 2020 Starosta Senioři Dům pro seniory
Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti 23. 9. 2020 Diskuze s občany Starosta
1 2 3 4 6 7
Poslední úprava: 1. 3. 2021.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: