Nadějní studenti architektury představí moderní koncepty bydlení pro seniory v Líšni

Zpátky

Čtyři nadaní mladí tvůrci z Vysokého učení technického v Brně prezentovali začátkem listopadu děkanovi Rostislavu Drochytkovi, starostovi městské části Brno-Líšeň Břetislavu Štefanovi a vedoucí stavebního úřadu Markétě Diakovové své koncepty bydlení pro seniory.

Jejich úkolem bylo navrhnout pod vedením doc. Ing. arch. Juraje Dulenčína, Ph.D. řešení konkrétní lokality na ulici Poláčková, z níž by vedení Líšně chtělo vybudovat moderní a přívětivé místo pro život.

Andrea Bartáková, Kristina Indrová, Vojtěch Kamas a Natálie Šínová studují architekturu ve třetím ročníku na Fakultě stavební VUT v Brně. V rámci ateliérové tvorby se zabývají různorodými tématy a nyní svůj talent i znalosti získané studiem mohli využít v návrhu komplexní obytné struktury. Všichni náročný úkol provedli s velkým tvůrčím úsilím a nad rámec zadání. Promýšleli zejména dispoziční, hmotové a materiálové řešení objektu. Vše s důrazem na opravdové potřeby seniorů, kteří budou objekt využívat. V projektech mysleli nejen na obytné jednotky, ale i na společné prostory. Navrhli například kapli, dílny, knihovnu s čítárnou, místnost s počítači, kuchyň pro společné vaření, saunu nebo velkou koupelnu s asistencí při osobní hygieně.

Veřejnost má možnost se s těmito inovativními návrhy seznámit ve středu 10. ledna 2024 od 17:00 hodin v sále radnice MČ Brno-Líšeň. Prezentace bude zahrnovat podrobné informace o jejich projektech a konceptech pro moderní seniorské bydlení.

„Práce studentů na reálném zadání je pro ně obrovskou a přínosnou zkušeností. Vzniká tvůrčí a samozřejmě také prakticky zaměřený dialog se zadavatelem a studentem, budoucím architektem,“ vysvětluje význam podobných projektů děkan fakulty prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c,.  Architektonické návrhy jsou dalším z výsledků Memoranda o spolupráci Fakulty stavební VUT v Brně a Městské části Brno – Líšeň, zaměřeného na urbanismus, architekturu a rozvoje městské infrastruktury.

Budoucí stavaři a architekti mají příležitost zapojit se aktivně do rozvoje městské části, získat praxi a zkušenosti s reálným stavebním provozem i urbanistickými řešeními. Seznámí se také s prostředím veřejné správy, kam někteří po studiích profesně zamíří. Líšeň na oplátku dostane kvalitní a inovativní podněty pro zlepšování veřejného prostoru. Spolupráci s městskou částí již letos vyzkoušeli i další studenti VUT, budoucí geodeti, kteří pomáhají s měřením v katastru Líšně.  

Těšíme se na setkání s Vámi.

Břetislav Štefan

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Doprava Bydlení Samospráva I. místostarosta
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Život v Líšni Doprava Bydlení I. místostarosta
Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023 28. 2. 2024 Životní prostředí Starosta
Silvestrovský pochod. 42. ročník s 836 účastníky 19. 2. 2024 Kultura Starosta Život v Líšni
Mladí architekti představili veřejnosti návrhy bydlení pro seniory v Poláčkově ulici 5. 2. 2024 Senioři Dům pro seniory
Studie nového domu pro seniory na ulici Poláčkova 8. 1. 2024 Starosta Reportáže a videa o Líšni
Investice a efektivní finanční plán: Klíčové prvky pro rozvoj Líšně 3. 1. 2024 Starosta Investice
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 8. 1. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů