Městečko podruhé

Zpátky

Vážené čtenářky, vážení čtenáři. V minulém vydání Líšeňských novin jsem vám slíbil, že jakmile bude zpracován „Technicko- -ekonomický rozbor nákladů odstranění prodejny COOP, ná-městí Karla IV., Brno-Líšeň a výstavba nové náhradní prodej-ny“, velice rád se s vámi o závěry z tohoto rozboru podělím. 
Nebudu vás zatěžovat technickými detaily, rozbor taky neřeší podrobnosti, budu se věnovat především finanční stránce věci. 
Aby byla jistota, že bude rozbor zpracován co nejlépe, zvolili jsme pro zpracování dle našeho názoru zkušenou a v hodnoce-ném oboru dostatečně zběhlou kancelář Atelier WIK, s.r.o.

Přestože na věc můžeme pohlížet různě, peníze u podobné inves-tiční akce – a navíc se jedná o peníze, které musíme spravovat s pé-čí správného hospodáře, tedy společné – musí být na prvním mís-tě. Z toho důvodu bylo zpracovateli „Technicko-ekonomického rozboru…“ zadáno, aby odborně vyčíslil v cenové hladině roku 2024 náklady jednak na zbourání stávající prodejny COOP a dále nákla-dy na vybudování prodejny nové. 


Když jsme byli jednat s vedením společnosti „Jednota spotřební družstvo v Mikulově“, která prodejnu COOP na náměstí Karla IV. vlastní, bylo nám, jako zástupcům MČ Brno-Líšeň sděleno, že „Jed-nota…“ jako vlastník připouští jednání o výměně stávající prodejny za prodejnu novou o shodné plošné výměře, tedy m2 za m2. „Jed-nota…“ je současně vlastníkem pozemku pod prodejnou. Navíc není v plánu se směnou jakákoliv investice ze strany majitele. Cca před 10 roky investovali ve stávající prodejně nemalé finanční část-ky do vybudování provozu na zpracování masa, jehož produkty slouží jednak pro vlastní prodejnu na nám Karla IV., ale především jimi zásobují síť vlastních prodejen na jižní Moravě. Tato výrobna je v síti Mikulovské Jednoty jediná a tedy i vysoce ceněná. 

A nyní ke slibované finanční stránce věci. 
Odhad nákladů na demolici stávajícího ob-jektu: 12.765.582 Kč vč DPH.
Investiční náklady na stavební a inženýrské objekty – nová prodej-na: 107.669.690 Kč vč DPH.


Musím upozornit, že se jedná jen o odborný odhad nákladů. Je v něm obsažena pouze stavební část. Není zde zahrnuto vnitřní vybavení nové prodejny ani výrobny, protože není k dispozici a znám současný stav tohoto zařízení stávající prodejny.

Podtrženo a sečteno. Za více než cca 120,5 mil. Kč Líšeň získá zpět 984 m2 plochy náměstí, kterou v historii vlastnila. A to vše proto, aby se mohlo začít náměstí přetvářet do podoby, jakou navrhli architekti v rámci architektonické soutěže. Tedy m2 vychází za 122.460 Kč. Je to moc, je to málo? Podle mne je to hodně a myslím si, že od finanční stránky věci se mělo začít před sliby vybudování „Nového Městečka“. Za sebe si také myslím, že než se do něčeho podobného pustíme, musíme přesně vědět jaké finanční zdroje máme k dispozici. Nechce se mi zadlužovat současné i budoucí obyvatele celé Líšně. Ale mimochodem by se mi líbilo v navrže-ném prostředí žít. Předtím ale musí dojít k výraznému zklidnění provozu přes náměstí Karla IV. V současnosti by to bylo stejné, jako umístit si lehátko u dálnice.


Jan Skotal, I. místostarosta (ANO 2011)

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Doprava Bydlení Samospráva I. místostarosta
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 Život v Líšni Životní prostředí I. místostarosta
Zeleň nás v Líšní provází na každém kroku. 8. 1. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Likvidace černých skládek stojí Líšeň nemalé peníze 29. 11. 2023 I. místostarosta Život v Líšni Odpady Reportáže a videa o Líšni
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 I. místostarosta Odpady Samospráva LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 5 6
Poslední úprava: 8. 4. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů