Lokalita Kostelíček - veřejná debata

Zpátky
Lokalita Kostelíček - veřejná debata

Vážení spoluobčané,
v pondělí 10. 10. 2016 se v 17:00 hodin v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskuteční veřejná debata – představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček.
Dlouhodobě se snažím o pořízení Regulačního plánu pro lokalitu Kostelíček. Pořízení Regulačního plánu je zdlouhavý a složitý proces, který je po podání podnětu řízen Magistrátem města Brna, Odborem územního plánování a rozvoje. Podnět k pořízení Regulačního plánu včetně Návrhu zadání regulačního plánu lokality Kostelíček jsem podal dne 13. 5. 2015 u Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje.
O zahájení procesu pořizování Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň rozhodlo Zastupitelstvo města Brna svým usnesením č. ZM7/1192 na Z7/17. zasedání dne 12. 4. 2016, a to na základě podnětu samosprávy městské části Brno-Líšeň.
Návrh zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň vyvěsil Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje na veřejné vyhlášce dne 12. 5. 2016.
Díky dlouhým lhůtám mezi jednotlivými úkony při pořizování Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň jsme v rámci spolupráce s VUT oslovili s panem děkanem fakulty architektury doc. Ing. arch. Janem Hrubým, CSc. studenty, aby nám ukázali svůj pohled na lokalitu Kostelíček. Úkolem seminární práce bylo navrhnout zástavbu rodinnými domy dle stávajícího územního plánu. Zadání vyžadovalo méně intenzivní využití území s vyloučením bytových domů. Ve studii měly být navrženy řadové domy, dvojdomy a solitéry. Dalšími požadavky zadání - dostatečně prostorné ulice, stromy ve veřejném prostoru, parkovací místa pro návštěvníky kostelíčku a vymezení prostoru pro sport a rekreaci.

Možnosti zástavby lokality Kostelíček v Brně Líšni zpracovali:

  • studenti 1. ročníku magisterského stupně fakulty architektury, Bc. Peter Mihaľák, Bc. Ondřej Saida a Bc. Michal Štancl
    vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
  • studenti 3. ročníku bakalářského stupně fakulty architektury, Kateřina Vítková, Veronika Bakalíková, Kateřina Bušová a Marko Kubovič
    vedoucí práce: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
  • studentka 5. ročníku bakalářského stupně fakulty architektury, Anna Vazhnenko
    vedoucí práce: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

Vysoké učení technické v Brně, fakulta architektury svými seminárními pracemi na lokalitu Kostelíček ukázala svůj kreativní a inovativní přínos pro MČ Brno-Líšeň. A naopak MČ Brno‑Líšeň studentům poskytne možnost představit své idea před veřejností.
Rád bych zde zdůraznil, že studentské práce jsou pouze ideové možnosti zástavby lokality Kostelíček v Brně Líšni. Nejsou to Návrhy Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň, které pořizuje Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje.

Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

Návrhy studentských prací VUT fakulty architektury:

 

Fotogalerie

Související články

Regulační plán Kostelíček 11. 3. 2020 Kostelíček Projekty MČ
Územní opatření o stavební uzávěře Lokalita Kostelíček 19. 3. 2018 Projekty MČ Kostelíček
Brněnské zastupitelstvo schválilo zadání regulačního plánu Kostelíček 1. 2. 2017 Kostelíček Projekty MČ
Tady nestavět. Kostelíček se vyhne zásahům 15. 12. 2016 Kostelíček
Kostelíček by měla ochránit stavební uzávěra 1. 12. 2016 Kostelíček
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Kostelíček
Návrh zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň 13. 5. 2016 Kostelíček
Lokalita Kostelíček 8. 1. 2016 Kostelíček
1 2
Poslední úprava: 5. 9. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: