IX.6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026

Zpátky


Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 22.06.2023 se začátkem v 15:00 hodin, v sále radnice, ÚMČ Brno - Líšeň

 

1.

 

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise  

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

IX.6/5/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – pozemek p.č. 7982/2 v k.ú. Líšeň

Ing.Fleková

6.

IX.6/6/2000

Hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k nabytí pozemku p.č. 5041/119 v k.ú. Líšeň do vlastnictví st.města Brna

Ing. Fleková

7.

IX.6/7/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – prodej části pozemků p.č. 6705,6405,6708,6407 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

8.

IX.6/8/2000

Hlasování

Žádost KÚ pro JmK o vyjádření MČ Brno – Líšeň v souvislosti s revizí názvosloví místních názvů a pomístních jmen

Ing. Fleková

9.

IX.6/9/2000

Hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k prodeji/pronájmu pozemku p.č. 5049/79 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

10.

IX.6/10/2000

Hlasování

Schválení termínů zasedání ZMČ Brno – Líšeň

p.starosta

11.

IX.6/11/2500

Hlasování

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 31.3.2023

Ing. Stehlík

12.

IX.6/12/2500

Hlasování

Harmonogram přípravy v návrhu rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2024

Ing. Stehlík

13.

IX.6/13/2500

Hlasování

Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2022, účetní závěrka MČ Brno – Líšeň za rok 2022

Ing. Stehlík

14.

IX.6/14/2500

Hlasování

Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno – Líšeň provedené Odborem interního auditu a kontroly MMB

Ing. Stehlík

15.

IX.6/15/2500

Hlasování

Žádost TJ Sokol Brno – Líšeň o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň a žádost o poskytnutí neinvestiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

16.

IX.6/16/2500

Hlasování

Rozpočtové opatření č. 07 – 10/2023

Ing. Stehlík

17.

IX.6/17/2500

Hlasování

Rozpočtové opatření č. 11/2023 Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2023 č. 1

Ing. Stehlík

18.

IX.6/18/2600

Žádost o schválení splátkového kalendáře

JUDr.Vacková

19.

IX.6/19/1111

Žádost Mgr.Julie Jelínkové – OSVČ o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

I.místostarostka

20.

IX.6/20/1111

Hlasování

Žádost Domova pro seniory p.o. o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

I.místostarostka

21.

IX.6/21/2500

Hlasování

Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí  o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň  a žádost o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

22.

 

Diskuse s občany   ( v čase od 17.00 hod.)

 

23.

 

Interpelace

 

24.

 

Diskuse

 

25.

Hlasování

Projednání zápisů z výborů

Zápis Kontrolního výboru

Zápis Finančního výboru ze dne 17.6.2023

 

26.

 

Kontrola usnesení

 

27.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 13. 6. 2023.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů