Investice a efektivní finanční plán: Klíčové prvky pro rozvoj Líšně

Zpátky

Investice představují klíčový nástroj pro rozvoj našeho města. Nejenže určují směr naší cesty, ale jsou rovněž nezbytné pro udržení a posílení kvality života našich obyvatel a pro podporu udržitelného rozvoje. Správná alokace finančních prostředků do konkrétních oblastí nám umožňuje dosáhnout prosperity města, jeho celkového rozvoje a zvýšení kvality života a atraktivity pro všechny naše obyvatele.

Kontinuita a dialog

Dlouhodobě pracujeme na projektech, aktivně komunikujeme s občany a hledáme zdroje financování. Pečlivě plánujeme alokaci peněz na projekty v průběhu několika let, což nám umožňuje efektivně hospodařit s finančními prostředky nezbytnými k dosažení stanovených cílů.

Zdroje peněz

Finanční příspěvek od státu na obyvatele městské části spravuje Brno, které je následně přerozděluje. V roce 2024 obdržela Líšeň od města 0,8 % z celkového rozpočtu Brna. Protože tato částka není vysoká a reálný podíl meziročně klesl, je nezbytné pečlivě šetřit a vyhnout se zadlužení Líšně. Uspořené prostředky jsou transparentně přesouvány mezi jednotlivými roky v souladu s naším plánem, až do samotné fáze realizace projektů.

Oddlužení Líšně

Když jsem byl, díky Vaší podpoře, zvolen do funkce starosty, bylo splacení dluhů po předchůdcích prvořadým úkolem. To jsme zvládli a aktuálně nedlužíme nikomu ani korunu. Nemít předluženou obec považuji za klíčové pro naši společnou budoucnost.

Rozklikávací rozpočet

Protože chceme, abyste snadno a přehledně věděli, kam a v jakém množství peníze obce směřují zasíláme informace do aplikace rozklikávací rozpočet již od roku 2015. Na stránkách města Brna najdete také rozklikávací rozpočty nejen Líšně, ale také ostatních městských částí (https://rr.brno.cz/RR_mb00/). Každý si může srovnat data jak mezi roky, tak mezi ostatními částmi města. Rozpočet je samozřejmě přístupný i na webových stránkách radnice Líšně.

Dělení Brna

Je také zřejmé, že velké infrastrukturální projekty, městkou dopravu, městskou policii a další není schopna z postoupených prostředků Líšeň zaplatit. Kdo se má o co ve městě starat určuje „Statut města Brna“, který rozděluje kompetence mezi Brno a jeho městské části. Je to základní dokument pro porozumění fungovaní města (https://www.brno.cz/w/statut-mesta-brna-3049).

Celkový a všestranný rozvoj

Mým hlavním cílem je celkový a všestranný rozvoj obce. Musíme mít na prvním místě podporu a ochranu našich obyvatel. Nesmíme zapomínat na žádnou část našeho území a nesmíme opomenout žádný aspekt rozvoje.

Priority, které vyplývají z debat na radě a s kolegy zastupiteli, bych mohl pro zpřehlednění seřadit následovně:

 

  1. Školství: Investice do škol a vzdělávacích zařízení s cílem poskytnout kvalitní vzdělání a podporovat rozvoj mladé generace.
  2. Zdravotní péče: Rozvoj a péče o zdravotnická zařízení ve správě Líšně, aby občané měli přístup ke kvalitní zdravotní péči.
  3. Veřejná prostranství: Investice do parků, zelených ploch, hřišť, kulturního centra a dalších veřejných prostorů, které podporují společenský život a volnočasové aktivity občanů.
  4. Rozvoj komunity: Investice do sociální infrastruktury, sportovních organizací, spolků a zájmových sdružení s cílem posilovat aktivní zapojení do komunity.
  5. Bydlení: Investice do bytového fondu, bydlení, bytů pro seniory, úpravy komunikací, výstavba parkovacích míst, chodníků, osvětlení přechodů, bezpečnostní kamery a další infrastrukturní projekty pro zlepšení životních podmínek v Líšni.
  6. Obsah obrázku vzor, čtverec, pixel

Popis byl vytvořen automatickyEkologická udržitelnost: Investice do projektů, které snižují dopad obce na životní prostředí, včetně zelených iniciativ, výsadby stromů, práce s vodou a obnovitelnými zdroji energie.

Rozhlédněte se kolem a věřím, že uvidíte, jak Líšeň za poslední dekádu rozkvetla. Aktuální informace o projektech a jejich fázi přípravy najdete na našich webových stránkách - https://www.brno-lisen.cz/investice/t10342 nebo pomocí QR Code.

Děkuji Vám za Vaši podporu a těším se na společnou práci na našem společném domově -Líšni.

Břetislav Štefan, Váš starosta

 

Související články

Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023 28. 2. 2024 Životní prostředí Starosta
Silvestrovský pochod. 42. ročník s 836 účastníky 19. 2. 2024 Kultura Starosta Život v Líšni
Nadějní studenti architektury představí moderní koncepty bydlení pro seniory v Líšni 8. 1. 2024 Bydlení Starosta Senioři Dům pro seniory
Studie nového domu pro seniory na ulici Poláčkova 8. 1. 2024 Starosta Reportáže a videa o Líšni
Projekt Parku Houbalova byl oceněn jako chytré řešení 19. 12. 2023 Život v Líšni Starosta Park Houbalova Reportáže a videa o Líšni
Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 O Líšni Starosta Život v Líšni LN-Zprávy z radnice
Investice 4. 12. 2023 Investice
1 2 3 4 6 7
Poslední úprava: 3. 1. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů