Efektivní řešení situace ohrožených rodin

Zpátky
Efektivní řešení situace ohrožených  rodin

Brno,   23.  5.   2017  -   Nezisková   organizace   Ratolest  Brno  realizovala  26  měsíců   projekt s názvem „O dětech s dětmi". Sociální pracovníci Sociálně  aktivizačního  programu  (dále  SAP) Ratolesti Brno realizovali 26 případových konferencí se 17 rodinami. V rámci projektu  vytvo řili metodické příručky a organizovali setkávání s odborníky. To vše  s  cílem  zlepšit životní situace  rodin  a jejich  dětí, které se ocitají  vohrožení.

Projekt „O dětech s dětmi" byl realizován na pokračování (16 + 1O měsíců), a to zejména díky úspěšnosti jednotlivých činností. Ty pomáhaly řešit nepříznivou situaci rodin (při zachování jejich integrity) s důrazem na posilování rolí dětí při tomto procesu. Nabízel dostatek  prostoru  pro přípravu rodin na jednotlivé kroky, kterými při řešení své situace, s dalšími odborníky, procházely . Při 26 realizovaných případových konferencích během dvou a čtvrt roku se podařilo značně posunout, či vyřešit obtížnou situaci v 17 rodinách.

Součástí projektu byla také setkávání s odborníky a vzdělávání, díky  kterým  se  prohloubila  spolupráce neziskového sektoru a státního aparátu . Díky ní se tak efektivněji  řešily  problémové situace  vrodinách.

Za   poslední   dva   roky   vidím   ohromný    posun   v   kvalitě    realizovaných    setkání    při   práci   s rodinou. Velmi podstatné bylo zvyšování povědomí, mezi kolegy i rodinami, o samotném nástroji případových konferencí a jeho přínosu. Dalším důležitým bodem byla kvalitní příprava  rodiny  na proces   případových   konferencí   a   posilování   sebevědomí   dětí při sdělování vlastních přání a potřeb, která ovlivňují finální rozhodnutí  osudu rodiny. Nezbytná byla i podpora součinnost při realizaci jednotlivých setkán(" říká Bc.  Sandra  Šmídová,  koordinátorka  projektu,  sociální  pracovnice  SAP  Ratolest Brno.

Díky projektu vzniklo několik výstupů,  které mají dál vzdělávat  a inspirovat  další  odborníky  při práci na případových  konferencích  a řešení  nepříznivé  životní  situace rodin.

Ratolest Brno  se rozhodla  pro realizací  projektu na základě  dlouhodobých  zkušeností  při práci s rodinou, které ukazovaly, že hlas dětí při strategických rozhodnutích o osudu jejich rodin nebyl brán dostatečně nazřetel.

Projekt „O dětech s dětmi" byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska . www.eeagrants .org

Kontakty:

Bc. Sandra Šmídová DiS., koordinátorka projektu„ O dětech s dětmi "SAP Ratolest Brno, [obfuscate_1_|109|92|106|91|106|96|46|109|104|99|95|107|109|89|63|114|91|111|105|103|97|106|108|45|99|116], tel: 608 563 977

Mgr. Veronika  Křížková,  PR  a média, [obfuscate_1_|112|96|110|102|102|104|107|91|41|101|109|101|113|99|110|118|91|59|108|92|112|102|100|100|115|110|41|93|117], 774 682 776

Podpořeno  grantem  z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. eeagrants.org. Qeea grant s

Ratolest Brno dává dětem šanci žft ve funkčních rodinnách a pomáhá mladým dostat se ze šikmé plochy.  Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny problémů i jejich následky.  

RATOLEST BRNO,občanské sdružení, třfda Kpt. Jaroše7b, 602 00 Brno, www.ratolest.cz tel.:·+420 545 243 839,  +420 773 826 837 ernail: [obfuscate_1_|108|92|112|102|100|100|115|110|59|108|92|112|102|100|100|115|110|41|93|117].  Přidejte se, číslo dárcovského účtu: 240 026 7002/2010 

Související články

Poradna Socio Info Point (SIP) 1. 11. 2023 Senioři Sociální služby
Sendvičový senior 27. 10. 2023 Senioři Sociální služby
Sociální péče v Brně 26. 10. 2021 Zdravotnictví I. místostarosta Sociální služby
Informace k otevření Kontaktního místa pro bydlení 11. 6. 2020 Sociální služby Bydlení
POMOC rodinám i jednotlivcům v souvislosti s COVID19 4. 5. 2020 Sociální služby
Poradní sbor starosty pro zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s opatřeními Vlády ČR proti šíření koronaviru 31. 3. 2020 Aktuality Bezpečnost Sociální služby
Odbor sociální péče MMB upozorňuje na volné kapacity pro zájemce o službu Tísňového volání 4. 10. 2018 Sociální služby
V Brně se při léčbě závislostí osvědčily terapeutické skupiny. Tři startují v Terapeutickém centru od září. 29. 8. 2018 Sociální služby
1 2 3

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 21. 6. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů