DOMOV PRO SENIORY LÍŠEŇ

Zpátky
DOMOV PRO SENIORY LÍŠEŇ

Já jsem tvé stáří, pozvi mě dál, zní tak trochu hrozivě ve známé písni skladatelského dua Hapka & Horáček.

Koloběh života je neúprosný, ale zároveň i fascinující, začíná mládím a neúprosně spěje ke stáří plných vzpomínek. Každý z nás má milující rodiče, kteří mu věnovali celý svůj život a rád by jim dopřál spokojené a klidné stáří. Ale ne všichni mohou být se svými rodiči 24 hodin denně, aby jim pomohli s běžnými každodenními úkony. Z tohoto důvodu by měli být každému, kdo je potřebuje k dispozici domovy seniorů. V dnešní uspěchané době si všichni myslíme, že nás nemůže nic překvapit, nastane chvíle, kdy z ničeho nic potřebují naši rodiče pomoc a my zjišťujeme, že sehnat místo v domově pro seniory je problém. Je jich málo a jak se říká „silné ročníky“ stárnou. Protože si tento problém uvědomuji a myslím si, že všichni starší lidé, se podíleli na vývoji naší země svojí prací, tak mi jejich situace není lhostejná! A proto bych jako starosta městské části Brno-Líšeň rád zbudoval v této městské části domov pro seniory.

Po celou dobu, co jsem starostou hledám v Líšni vhodnou lokalitu pro umístění „NOVÝ DOMOV – domov pro seniory a studenty“. Ve výběru, a i ve Volebním programu ČSSD Brno – Líšeň se objevila lokalita nám. Karla IV. Pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna na nám. Karla IV. jsou ovšem v Územním plánu města Brna v plochách DH – plochy pro dopravu - hromadná osobní doprava. V roce 2014 jsem s pověřením Zastupitelstva požádal o změnu Územního plánu města Brna na plochy SO – smíšené plochy obchodu a služeb. Do dnešního dne nebyla Magistrátem města Brna Odborem Územního plánování změna provedena. Další z lokalit, o které jsem uvažoval, byl pozemek na ulici Novolíšeňské, která ovšem nemá dopravní napojení a ani vhodnou konfiguraci terénu pro seniory. V úvahu připadal i objekt na ulici Ondráčkova, kde dokonce Zastupitelstvo na svém 31. zasedání doporučilo Statutárnímu městu Brnu vybudovat objekt občanské vybavenosti pro odlehčovací služby s péči o seniory – například denní stacionář. Bohužel zde se zjistily komplikace v podobě černé stavby.

Jsem rád, že po delší době se podařila vytipovat vhodná lokalita na místě domu s pečovatelskou službou na ulici Poláčkova. Pro představu vás občanů jsem nechal zpracovat ideovou nezávaznou studii „NOVÝ DOMOV – domov pro seniory a studenty“ od architektonické kanceláře ArchFactory. Domov pro seniory a studenty je navržen zhruba pro 100 osob. Stávající dům s pečovatelskou službou na ulici Poláčkova je strategicky umístěný: krátká docházková vzdálenost k poliklinice na ulici Horníkova a obchodům, ale bohužel svojí malou kapacitou nemůže uspokojit potřeby jedné z největších městských částí města Brna.

Proto bych vám občanům městské části Brno-Líšeň představil projekt „Domov pro seniory Líšeň“. Projekt by byl rozdělen z důvodů nejen finančních, ale převážně z důvodů komfortu stávajících obyvatel domu s pečovatelskou službou na ulici Poláčkova na dvě etapy.

V první etapě by došlo k vybudování nového „NOVÝ DOMOV – domov pro seniory a studenty“ na půdorysu stávajících objektů na ulici Poláčkova č.o. 1, 3, 5, 7, 9, 11 a úpravy stávající zahrady. Nový dům by se rozšířil pouze o cca 1,5 metru do zahrady z důvodu většího komfortu seniorů v jednotlivých pokojích. Dům je navržen jako šestipodlažní a skládá se z jednoho podzemního podlaží, čtyř nadzemních podlaží a poslední páté patro je ustupující a zabírá zhruba polovinu podlažní plochy. Klienti ze stávajícího domu s pečovatelskou službou by byli dočasně po dobu první etapy umístěni v druhém objektu domu s pečovatelskou službou na ulici Poláčkova, který by byl také i z tohoto důvodu součástí druhé etapy.

Vím, že by došlo k chvilkovému zhoršení pohody bydlení stávajících seniorů a obyvatel sídliště, ale všichni si musíme uvědomit, že stáří potká každého z nás. Pro každého staršího člověka je lepší zůstat v místech kde má svoji rodinu, přátele, vzpomínky a dobře se orientuje, než aby byl umístěn v lepším případě v jiné městské části města Brna a nebo z důvodu přeplněných kapacit byl umístěn mimo město Brno.

Uvědomuji si, že bez spolupráce a podpory představitelů města Brna a dotačních programů o které budeme usilovat, nebude možné, aby „NOVÝ DOMOV – domov pro seniory a studenty“ vznikl. Prvním krokem ze strany města Brna je zařazení projektu do ZÁSOBNÍKU projektů Strategie #brno2050.

Je mým velkým snem a cílem, aby Líšeňští senioři mohli strávit svá jubilea vždy tady v Líšni se svými blízkými a tak jak praví citát, cítili se stále mladí „Kdo setrvá v myšlenkách u krásného, ušlechtilého a dobrého, zůstává stále mlád, i když už oslavil své narozeniny mnohokrát.“

 

Mgr. Břetislav Štefan

starosta
 

Související články

Knihovna v Líšni se přes léto uzavře, projde kompletní modernizací 3. 6. 2024 Kultura Život v Líšni
Běh pro Julii v Líšeňské rokli 3. 6. 2024 Sport Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
ZŠ Horníkova - 30. let - Retro den 20. 5. 2024 ZŠ Horníkova Život v Líšni Základní školy
Pálení čarodějnic v Líšeňské rokli 13. 5. 2024 Život v Líšni Kultura Reportáže a videa o Líšni
Líšeňský zámek opět obsadila napoleonská vojska 3. 5. 2024 Život v Líšni Kultura Reportáže a videa o Líšni
top VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 29. 4. 2024 Úřad Život v Líšni
1 2 3 4 8 15 22 29
Poslední úprava: 11. 7. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů