Chcete fabriku, silnici, bytovku či zeleň? Kam se v Brně vydáme určí nový územní plán.

Zpátky
Chcete fabriku, silnici, bytovku či zeleň? Kam se v Brně vydáme určí nový územní plán.

Územní plán je dokument, kterým se běžný občan příliš nezaobírá. Toto přehlížení však přechází v mírnou paniku, když se dozvíme, že naproti našemu domu bude stát fabrika, rušná magistrála nebo bytovka. V tu chvíli je lhostejnost tatam a rychle studujeme stavební zákon, nahlížíme do katastru nemovitostí, obracíme se na úřady, hledáme právní poradenství a jako akt nejvyšší odhodlanosti zabránit nechtěné stavbě zakládáme spolky, dříve občanská sdružení. Pokud však zjistíme, že jsou plánované stavby navrženy v souladu s územním plánem a legislativou, tak je v drtivém procentu případů na zabránění či změnu výstavby pozdě… 

Píši tyto řádky jako provokativní výzvu. Výzvu, abychom se zabývali současným návrhem územního plánu – protože ten je vinen výstavbou i zelení. Je to dokument, který umožňuje stavět, definuje veřejná prostranství, vytyčuje komunikace, ale také zachovává zeleň, chrání památky a formuje plochy nových parků. Jeho podoba na desetiletí dopředu určuje, jakým způsobem se bude Brno a jeho městské části rozvíjet. Ten současný platí již od roku 1994 – tedy dlouhých 26 let, a ještě po určitou dobu platit bude. Zákon však požaduje, abychom měli od roku 2022 nový územní plán.

Jako občané máme možnost ovlivnit budoucí podobu našeho města. Vím, že seznámit se s celým návrhem nového územního plánu není jednoduché, ale měli bychom se o to pokusit. Minimálním požadavkem je zjistit, k jakým změnám má dojít v nejbližším okolí našich domovů. Pokud s navrženou podobou nebudete souhlasit, tak je ten nejvyšší čas na podání návrhu na úpravu nového územního plánu. Jakmile bude nový územní plán schválen, stane se na dlouhá desetiletí závazným dokumentem, který se jen velmi těžko mění.

Jsme spoluzodpovědní za budoucí podobu Brna, ve kterém žijeme a je naším domovem. Věřím, že tuto příležitost nepromarníme, abychom nemuseli zakládat spolky bojující pro nebo většinou proti výstavbě. Věnujme již nyní čas novému územnímu plánu a ušetřeme si tím v budoucnu mnoho času a starostí. 

Abychom se mohli jako občané seznámit s návrhem nového územního plánu, připravila Kancelář architekta města Brna sérii osmi setkání napříč městskými částmi.

Pro MČ Brno-Líšeň bylo setkání naplánováno na čtvrtek 9. 04. 2020 od 18 hod. v Dělnickém domě v Židenicích. Vzhledem k současné pandemii je nutné termín konání akce ověřit na stránkách Kanceláře architekta města Brna (www.kambrno.cz).

Je to na nás. Je to naše město a neseme odpovědnost za jeho budoucnost. Uplatněme naše názory na budoucí rozvoj města a přesvědčme o nich zastupitele Brna, kteří mají poslední slovo a určí směr, kterým se Brno vydá. 

Břetislav Štefan, starosta

 

Časová osa pořizování Nového územního plánu

1994 - Územní plán města Brna. 

2002 – zastupitelé města Brna schválili záměr pořídit nový územní plán (ÚP). 

2007 – zastupitelé města Brna schválili konkrétní podobu zadání nového ÚP.

2010/2011 - koncept ÚP byl vystaven a občané a jednotlivé městské části se mohli s navrženými variantami řešení důkladně seznámit a zaujmout stanovisko.

2011 - zastupitelé Líšně uplatnilli připomínky ke konceptu územního plánu.

2018 - zastupitelé města Brna projednali Koncept nového ÚPmB a na základě výsledků projednání byly zpracovány "Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB".

Návrh ÚP je zpracováván na základě pokynů zastupitelstva města Brna

24.03.2020 - zveřejnění Návrhu ÚPmB na webových stránkách města Brna

4.05.2020 - 1. veřejné projednání

6.05.2020 - 2. veřejné projednání

13.05.2020 - podání námitek a připomínek

Související články

Park Houbalova - park podle Vašich představ 12. 9. 2022 Starosta Park Houbalova
Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova 29. 8. 2022 Bydlení Starosta Stavební řízení Životní prostředí
Domovnické minimum nabízí klíč ke spokojenému bydlení 8. 6. 2022 Bydlení
Komu zvoní hrana!? Územnímu plánu… 1. 6. 2022 Starosta Život v Líšni LN-Životní prostředí a veřejný prostor
Územní studie Holzova 19. 5. 2022 Starosta
Ukončení topné sezóny 2021/2022 5. 5. 2022 Bydlení
Pozvánka na diskuzní setkání ke Strategickému plánu rozvoje MČ Brno-Líšeň 2024–2033, na den 18.5.2022 5. 5. 2022 Propagace Líšně Starosta Život v Líšni
1 2 3 4 5 6
Poslední úprava: 1. 3. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů