Blokové čištění v Líšni 2021

Zpátky
Blokové čištění v Líšni 2021

Sídliště

Úsek č. 1:   VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA a SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

1.4., 24. 5., 6. 9., 25. 10. 2021; pouze parkoviště 10. 6., 22. 9. 2021

Úsek č. 2:   PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA a HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

6. 4., 25. 5., 7. 9., 29.10.2021; pouze parkoviště 10. 6., 22. 9. 2021

Úsek č. 3:   MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ulice Jírova), NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ a PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy

1.4., ,18.6., 6. 9., 2. 11. 2021; pouze parkoviště 17.5., 24.9.2021

Úsek č. 4:  MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Novolíšeňská), JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (průjezdná část), SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA a KLAJDOVSKÁ (část po RD St. Líšeň), včetně jejich parkovišť před domy

7.4., 21.6., 13.9., 8.11.2021; pouze parkoviště 17.5., 24.9.2021

Úsek č. 5:   JOSEFY FAIMONOVÉ od ul. Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně jejich parkovišť před domy 

12.4., 25.6., 17.9., 10.11.2021

Stará Líšeň

Úsek č. 6:  KLICPEROVA, RAŠELINOVÁ, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA, FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, P. VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO a JABLONSKÉHO, včetně parkovišť před domy

19.4., 31.5., 3.9., 4.11.2021

Úsek č. 7:     KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREITCETLOVA, PODHORNÍ, BILINKOVÁ (vjezd z ul. Šimáčkova) a ZAHRADNÍ, včetně parkovišť před domy

20.4., 1.6., 14.9., 5.11.2021

Úsek č. 8:   OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU, KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Ondráčkova), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ a PODOLSKÁ, včetně parkovišť před domy

22.4., 2.6., 20.9., 9.11.2021

Úsek č. 9:    BRATŘÍ PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA, LESKAUEROVA, BORKOVCOVA, BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA, NÁM. KARLA IV, HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, R. KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO a HŘBITOVNÍ, včetně parkovišť před domy

23.4., 8.6., 21.9., 12.11.2021

Upozornění:

Úseky hlavních komunikací, po kterých jezdí MHD (tzv. ZÁKOS), se čistí v samostatných termínech a čištění je prováděno městskou firmou Brněnské komunikace a.s. Týká se zejména ulic Sedláčkova, Houbalova, Podruhova, Novolíšeňská, Mifkova, Holzova, Trnkova, Karolíny Světlé, Belcrediho, Šimáčkova a Ondráčkova

Rozpis čištění vozovek jaro 2022 s použitím DZ

Oznámení blokového čištění

Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na  komunikacích a jejich součástech, sedm dnů před tímto čištěním.

Povinnosti k zabezpečení blokového čištění

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do  8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí.

Sankce

Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst.5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst.6 zákona č. 13/1997 Sb. -  silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.

Související články

Povolení vstupu do plochy veřejné zeleně (zvláštní užívání zeleně) 21. 9. 2022 Životní prostředí
Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova 29. 8. 2022 Bydlení Starosta Stavební řízení Životní prostředí
Upozornění na zvýšené riziko požárů 25. 7. 2022 Životní prostředí Ochrana přírody
Červen – měsíc myslivosti 6. 6. 2022 Život v Líšni Životní prostředí
Přechod pro chodce ulice Šimáčkova 20. 5. 2022 Bezpečnost Doprava
Brněnský dopravní podnik nabízí lidem další možnost, jak se zbavit nezaplacených pokut. Připravil vlastní akci Jaro bez dluhů s DPMB 14. 3. 2022 Doprava
Blokové čištění v Líšni 2022 21. 2. 2022 Životní prostředí Doprava
1 2 3 4 6 9 11

Seznam reakcí na článek

Napsal(a) L. Kotouček25. 3. 2021 08:35:23
Co si mám představit pod "Rotreklova - vjezd z ulice Novolíšeňská" a "Rotreklova - vjezd z ulice Jírova". Na ulici Rotreklova je vjezd pouze z Jírovy, nevím o žádném vjezdu z ulice Novolíšeňská.
Napsal(a) Libuše Axmannová25. 3. 2021 14:29:51
Vjezd z ulice Novolíšeňské na ulici Rotreklova je v části mezi ulicemi Goldova a Michalova.
 
Ivan Kus - pozemní komunikace, ÚMČ Brno-Líšeň



Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 17. 3. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů