Aktuality II. místostarosty - prosinec 2020

Zpátky
Aktuality II. místostarosty - prosinec 2020

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, vstupujeme do období adventu, které bude letos jiné - ostatně jako celý tento rok. Budeme se muset obejít bez oblíbených společenských akcí. Například tradiční adventní koncert v kostele sv. Jiljí, který organizuje agentura Musia za podpory radnice a dalších partnerů, musel být přeložen a uskuteční se během velikonočního období 11. dubna 2021. Nemohli jsme uspořádat slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které jsme začali organizovat v loňském roce na nám. Karla IV. Jsou omezeny i oblíbené vánoční trhy a obecně obchody a služby. Budeme tedy letos trávit předvánoční čas více doma se svými nejbližšími. Pokusme se proto brát tuto zvláštní dobu i pozitivně – vždyť advent by měl být především obdobím zklidnění – nezapomínejme ovšem ani na ty, kteří si nyní klidu moc neužijí: na všechny zdravotníky a záchranné složky a na všechny, kteří kvůli omezením řeší existenční starosti.

Omezení se ovšem netýkají vánoční výzdoby. Letos jsme v Líšni nechali nazdobit dva řezané stromy. Vánoční strom před radnicí byl darován vlastníkem, který si přál strom skácet na svojí zahradě. A ten na náměstí pochází ze dvora Dělňáku a musel být také pokácen, protože rostl zešikma, měl nestabilní kořenový systém a podle vyjádření odborníků by v budoucnu hrozil jeho pád na budovu. Takto nás tedy ještě potěší během celého vánočního období.

Výkopy v Líšni

Chtěl bych se také vyjádřit k výkopům, které už měsíce komplikují občanům život na mnoha líšeňských ulicích, protože se lidé často obracejí se svými stížnostmi právě na radnici. Jedná se ovšem o stavby soukromých firem, jejichž načasování ani způsob provádění nemůže městská část ovlivnit. Můžeme pouze shromažďovat stížnosti, které zhotovitelům předáváme, a žádáme je, aby svoji práci dělali co nejohleduplněji k okolí.

Na většině míst byla prováděna pokládka kabelů firmou E.ON Distribuce, a.s. a jejími dodavateli, např. SEKV spol. s r.o. Následovat bude instalace nového veřejného osvětlení na těchto místech firmou Technické sítě Brno. Stavba je povolována Magistrátem města Brna, odborem dopravy v součinnosti se správcem komunikací, kterým jsou Brněnské komunikace a.s. (BKOM). Navíc v sídlišti začala pokládat svoje datové kabely firma Netbox. Doporučuji tedy občanům, aby svoje připomínky adresovali přímo zmíněným firmám.

Práce pro E.ON jsou zatím nahlášeny do konce listopadu, tak doufejme, že opravdu brzy skončí. Po dokončení budou chodníky předány zpět BKOM. Požádali jsme město, abychom jako zástupci městské části byli k předávání přizváni. Chceme totiž předejít budoucím problémů, jež by případné nekvalitní provedení prací způsobilo. Dále se nám nelíbilo, jak pomalu práce postupovaly a často byly na delší dobu přerušeny a pracovníci převedeni na jiné stavby. Proto jsme také navrhli výrazné zvýšení poplatku za zábory komunikací pro síťové stavby v Líšni. Pokud zvýšení zastupitelstvo schválí, mohlo by motivovat firmy k rychlejšímu a efektivnějšímu provádění staveb.

Podpora města Brna pro investice městské části

A na závěr mám jednu pozitivní zprávu. Městské zastupitelstvo schvalovalo investiční transfery městským částem a pro příští rok vybralo tři líšeňské projekty, které mám na starosti. Jedná se o 1) rekonstrukci zahrady Dělňáku, která již začala, 2) rekonstrukci chybějící části Strnadovy ulice, kterou se nepodařilo dokončit v minulém volebním období kvůli problémům se stavebním povolením, a 3) rekonstrukci propojky mezi ulicemi Elplova-Zikova-Synkova – zde by mělo dojít k reorganizaci chodníků, vozovek a vybudování nových parkovacích stání. Pokud se nám podaří tyto projekty (u posledního 1. etapu) realizovat v roce 2021, získáme na ně z městského rozpočtu příspěvek 7 mil. korun.

Přeji všem pevné zdraví a co nejklidnější prožití vánočního času!


Martin Příborský, II. místostarosta
 

Související články

Aktuality II. místostarosty 27. 6. 2022 II. místostarosta
Městská část Brno-Líšeň nabízí k pronájmu prostory pro provoz kavárny (včetně venkovní zahrádky) v objektu Klajdovská 28 (Dělňák) 18. 5. 2022 II. místostarosta Rekonstrukce zahrady Dělňáku
Nová zahrada Dělňáku se v půli května otevře lidem 12. 5. 2022 II. místostarosta Rekonstrukce zahrady Dělňáku
Adventní darování krve u sv. Anny, dne 6.–17.12.2021 2. 12. 2021 Zdravotnictví II. místostarosta
Informace z očkovacího centra Brno Slatina 15. 11. 2021 Zdravotnictví II. místostarosta
Daruj krev u sv. Anny, zachraň život , dne 1.–12.11. 2021 29. 10. 2021 Zdravotnictví II. místostarosta
1 2 3 4 5
Poslední úprava: 1. 12. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů