Aktuality II. místostarosty - listopad 2020

Zpátky
Aktuality II. místostarosty - listopad 2020

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, žijeme v nepředvídatelné době ovlivněné pandemií a vládními opatřeními měnícími naše každodenní návyky a omezujícími náš vzájemný kontakt. Trpíme tím my všichni a nejvíce ti, kteří jsou na setkávání lidí i profesně závislí, poskytovatelé služeb, sektor kultury a další. Musíme to chvíli vydržet, než naše zdravotnictví situaci vyřeší, protože zdraví je to nejcennější. Vzájemně se podpoříme a krizi překonáme. 

I když však nemůžeme spoustu věcí dělat a nevíme, jak dlouho budeme omezeni, neznamená to, že budeme jen sedět s rukama v klíně a čekat. Pro uchování tradic, morálky i optimismu budeme připravovat některé akce, i když se nakonec pravděpodobně nebudou moci konat za účasti lidí. Loni jsme například zahájili tradici slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na nám. Karla IV. Letos v tom budeme pokračovat a strom slavnostně rozsvítíme v předvečer první adventní neděle, v sobotu 28. 11. v 17:30. Pokud budou platit vládní omezení, žádné shromáždění se pochopitelně neuskuteční, ale rozsvěcení stromu Vám zprostředkujeme alespoň online.

Nová hřiště dokončena, zahajujeme Dělňák

V projektech, o kterých jsem psal minule, pokračujeme podle plánu. Byly dokončeny rekonstrukce dětských hřišť na Štefáčkově, Strnadově, Zikově a instalován nový houpací kolotoč pod Popelákovou. Na Štefáčkově i Strnadově, kde jsou hřiště pro malé děti, si někteří rodiče stěžovali na příliš vysoké schody a málo houpaček. Výška schodů je podle výrobce v souladu s normou. Hřiště jsou totiž určena pro děti od 3 let. Zvýšíme tedy alespoň terén, aby první schod byl nižší. Co se týká houpaček, ze zkušenosti s vlastními dětmi vím, že těch není nikdy dost. Rozhodli jsme se tedy vyjít vstříc těmto požadavkům a houpačky doplníme, aby byly na obou hřištích alespoň dvě.

Podepsali jsme smlouvu se stavební firmou, která podala nejnižší nabídku, a zahajujeme rekonstrukci zahrady Dělňáku opravou obvodové zídky a plotu. Následovat budou další stavební úpravy v zahradě a na jaře nové hřiště a úprava zeleně.

Navýšení počtu strážníků

V oblasti bezpečnosti jsme dosáhli dohody s Městskou policií, která navýšila počet územářů v Líšni na čtyři a doplnila jejich stavy. Takže jak jsme v září měli fakticky pouze dva územáře, od října máme čtyři. To však pochopitelně nejsou všichni strážníci sloužící v Líšni – jsou zde ještě motorizované jednotky, které se pohybují v celém revíru, a celoměstské jednotky. Územáři by se však měli ve svém okrsku pohybovat nejvíce, znát ho a řešit místní problémy. Jejich kontakty najdete na webu Městské policie.

Další připravované projekty – kamery a fotovoltaika

Chtěl bych Vás také informovat o průběhu projektu moderního kamerového systému pro Líšeň. Letos se nám podařilo získat peníze z městského rozpočtu, aby mohl být zpracován projekt pro stavební povolení. Projekt by měl být dokončen nejpozději do konce roku. A pokud se podaří získat peníze na realizaci, mohli bychom začít stavět příští rok. Jedná se o menší zdržení oproti počátečním představám. Nicméně v této době omezení a škrtů, kdy se zastavuje mnoho projektů, by to byl i tak úspěch.

Na radnici mám na starosti také péči o životní prostředí a témata spojená s ekologií považuji za velmi důležitá. Proto jsem přišel s plánem vybavení veřejných budov ve správě městské části vlastní výrobnou energie z obnovitelných zdrojů, fotovoltaickými elektrárnami na střechách. Výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu je totiž nejen ekologická, ale také ekonomická – je možné ušetřit podstatnou část nákladů na elektřinu, které můžeme následně použít jinde. Na fotovoltaiku je navíc možné využít evropské dotace, které sice přípravu projektů trochu komplikují, ale na druhou stranu umožní ušetřit další peníze a zkrátit návratnost investice do ní. Koaliční partneři s tím souhlasili, a tak nyní zpracováváme všechny podklady pro žádost o dotaci u čtyř obecních budov a doufám, že příští rok bychom mohli tyto projekty realizovat.

Martin Příborský, II. místostarosta

 

Související články

Představení nového webu Bezpečnější Brno 26. 5. 2023 Bezpečnost
Moudrost kráčívá s věkem 11. 4. 2023 II. místostarostka Život v Líšni Senioři
Pozvánka na on-line webinář 16.2.2023 a kampaň Národní týden manželství 2. 2. 2023 Děti a rodina
Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin 14. 11. 2022 Život v Líšni Bezpečnost
Aktuality II. místostarosty 31. 10. 2022 Propagace Líšně II. místostarostka Život v Líšni
1 2 3 4 6 8 10
Poslední úprava: 1. 11. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů