100 dní Spolu v Líšni

Zpátky

Před nedávnem uplynulo 100 dní působení Spolu v Líšni v zastupitelstvu naší městské části. Pomyslná „doba hájení“, jíž dal základ Napoleon a F. D. Roosevelt, skončila. My jsme nezaháleli a prostřednictvím interpelací členů vedení jsme řešili problémy, se kterými se na nás obracíte.

V roce 2016 byla rekonstruována silnice ulice Kubelíkové, v ten samý čas zde byly bez stavebního povolení vybudovány kanalizační šachty pro napojení plánované výstavby od ulice Novolíšeňská. Nyní je silnice poškozena souvislou trhlinou a její základ se sesouvá na sousedící pozemek. Upozornili jsme na končící záruční dobu této zakázky. Pokud nebude záruka v daném termínu uplatněna, ztratí městská část možnosti dílo reklamovat a veškeré opravy bude muset hradit z vlastního rozpočtu.

Dlouhodobě lidé na horním konci ulice Podhorní řeší sesuv svahu a problémy s odvodem dešťových vod. V roce 2017 nechala městská část vypracovat znalecký posudek, dle našeho názoru s nízké kvality, což jsme také interpelovali. Vychází z geologických poměrů roku 2001. Neprokazuje, zda-li bylo provedeno plánované zpevnění svahu a neřeší vliv odvodu dešťových vod, který je jedním ze zásadních prvků. Nepodává tedy plně aktuální obraz o stavu místa. V poslední větě, která je asi myšlena jako doporučení, chybí sloveso, takže nedává smysl. Pravděpodobně chce říct, že na tuto vozovku nemají vjíždět těžká vozidla. 

Ptali jsme se, jak jsou hájeny zájmy Líšně v rámci plánované výstavby mimoúrovňové křižovatky Novolíšeňská – Jedovnická v místě napojení tunelu Židenice – Vinohrady. Její výstavba si vyžádá přeložku dráhy šaliny, odklonění trolejbusu a všech autobusových linek. Zvýšená prašnost i hluk budou mít také vliv na každodenní život.

Dále jen ve zkratce. Interpelovali jsme a vyzývali

  • k navazování úklidu na konání veřejných akcí a důslednost přebírání záboru veřejných ploch od jejich pořadatelů, aby se již neopakovala situace jako v pasáži Kotlanova po konání pivního festivalu, kdy byla komunikace silně znečištěna a nebezpečná dětem i seniorům. Zde jsme i upozorňovali na bezpečností problém s rošty kryjící větrací šachty pro přízemí objektu,
  • k přijetí opatření vedoucích ke zlepšení bezpečnostní situace na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol,
  • k monitorování a řešení situace v areálu ZŠ Novolíšeňská, kde chybí osvětlení a je zvýšený pohyb vozidel,
  • ke vhodnějšímu zabezpečení výkopu před ZŠ Novolíšeňská, 
  • k zajištění opravy výmolu napříč ulicí Ochozkou, který ohrožuje bezpečnost provozu,
  • ke zlepšení zimního úklidu v některých lokalitách,
  • k řešení problému s roznosem Líšeňských novin a další.

Navrhli jsme navýšení položky rozpočtu na osvětlení přechodů. ZMČ tento návrh schválilo, a tak nic nebrání tomu, aby bylo během roku zase několik přechodů osvětleno.

Aktivně se zajímáme o projekt Orlovny, usilujeme o obnovení seniorských aktivit na Kotlance, komunikujeme a radíme se s občany při řešení aktuálních záležitostí.

Působíme v kontrolním i finančním výboru, ve všech zřízených komisích a rádi přeneseme Vaše podněty, problémy či požadavky na program jejich jednání.

Vážíme si Vaší podpory a důvěry. Chceme se co nejaktivněji podílet na tom, aby Vám v naší Líšni bylo dobře. Kdykoliv nás prosím kontaktujte buď osobně nebo na našem mailu info@spoluvlisni.cz.

Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková, Spolu v Líšni

Související články

VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 9. 2021 Zastupitelstvo
VIII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 8. 7. 2021 Zastupitelstvo
VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 6. 2021 Zastupitelstvo
VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 5. 2021 Zastupitelstvo
VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
VIII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 2. 2. 2021 Zastupitelstvo
1 2 3 4 8 11 14

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 13. 3. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: